Nedåt för cityhandeln - men uppåt för hotellen

Wednesday, October 16, 2019 3:11 PMArchived

Kristianstads stadskärna tappar när det gäller detaljhandeln. Å andra sidan har omsättningen när det gäller hotell och restauranger ökat mer än riket i snitt. ”Vi växer som besöksmål och eventstad, det behöver vi fortsätta utveckla”, säger Pernilla Blixt, näringslivschef i Kristianstads kommun.

Senaste Cityindex visar på ett tapp av handeln i Kristianstads stadskärna - samtidigt som omsättningen ökar mer än riksgenomsnittet inom restaurang- och hotellnäringen.
Senaste Cityindex visar på ett tapp av handeln i Kristianstads stadskärna - samtidigt som omsättningen ökar mer än riksgenomsnittet inom restaurang- och hotellnäringen.

Pierre Månsson, kommunalråd i Kristianstads kommun är inne lite på samma linje:

”Siffrorna visar tydligt att vi befinner oss mitt i stadskärnans strukturomvandling. Vi är inte förvånade, utan det Cityindex visar motsvarar ungefär de signaler vi fått, och det är ingen överraskning att stadskärnan just nu har det tufft. Däremot är det positivt att siffrorna för hotell och restaurang ökat så kraftigt, det visar att Kristianstad är på rätt väg som besöksmål”.

Långt över snittet

Både hotellen och restaurangnäringen i Kristianstad visar en ökning långt över rikssnittet i årets upplaga av rapporten Cityindex, framtagen av HUI Research i samarbete med Fastighetsägarna.

Omsättningen inom restaurangnäringen i Kristianstad ökade med 4,7 procent och hotellnäringen med 9,6 procent i Kristianstad. Jämför man med andra större städer har Kristianstad en rejäl ökning – snittet ligger på 2,3 procent respektive 2,7 procent.

Även kommersiell service, det vill säga allt från frisörer och gym till skräddare och lasergame, har fått en kraftig ökning - plus 8,7 procent jämfört med rikssnittet på 2,2 procent.

 

”Under många år har detaljhandeln varit den givna dragkraften i våra stadskärnor, men det är på väg att förändras. Nu är det andra saker som lockar människor – mer upplevelser, service och möjligheter att äta ute till exempel. Cityindex visar att Kristianstadsborna redan kommit ganska långt i den processen, och det vill vi gärna fortsätta utveckla”, säger Pernilla Blixt.

Följer trenden

Trenden visar över hela riket att försäljningen av sällanköpsvaror minskar, medan dagligvaror, restaurang- och hotellnäringen ökar tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion.

Detaljhandeln, som består av sällanköpsvaror och dagligvaror, har länge varit motorn i svenska stadskärnor. Under de senaste åren har detaljhandeln tappat i omsättning. Främst är det sällanköpsvaruhandeln som tappar och här ingår beklädnadshandeln. Beklädnadshandeln är den bransch som har det tuffast i konkurrensen från e-handel, upplevelsekonsumtion och ett konsumentbeteende med ökat fokus kring hållbarhet.

Kristianstad följer trenden i stort, men 2018 var ett tufft år för både dagligvaror och sällanköpsvaruhandeln och det påverkade den totala omsättningen.

Den totala omsättningen i Kristianstads stadskärna minskade med 2 procent under 2018. Kristianstad tappar precis som många andra stadskärnor när det gäller sällanköpsvaror som kläder och heminredning, men till skillnad från trenden så tappade stadskärnan även inom dagligvaruhandeln. Sällanköpsvaruhandeln backade med 5,2 procent och dagligvaruhandeln minskade med 1,9 procent.

Man ska dock komma ihåg att Kristianstad av tradition haft en mycket stark stadskärna i förhållande till övrig handel. I Kristianstad sker hela 26 procent av den totala detaljhandelsomsättningen i stadskärnan – att jämföra med rikets snitt på 16 procent.

”Det är ingen hemlighet att stadskärnan i Kristianstad har stora utmaningar att brottas med och som troligtvis kommer att visa sig ännu tydligare i nästa års mätning. Alla aktörer, både kommunen, handlare och fastighetsägare, har fokus på frågan och tillsammans arbetar vi för att bryta trenden. I det redan upparbetade samarbete som vi har behövs det ännu mer tydlig handling med siktet inställt på att handelsstaden Kristianstad återigen blir en attraktiv destination för alla med upplevelser, shopping och nöjen i stadskärnan”, säger Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Goda grundförutsättningar

I våras startade projektet ”En levande stadskärna”, kommunstyrelsen i Kristianstad har avsatt 1,5 miljoner kronor under tre år för att ta fram en målbild och en konkret handlingsplan för att skapa en attraktiv innerstad också i framtiden.

”Vi har ett arbete att göra, men med gemensamma krafter och uthållighet kommer staden att må bra igen. Kristianstads grundförutsättningar är mycket goda, vi är en växande region, har en god branschspridning och en relativt ung befolkning i stadskärnan – faktorer som talar för oss i det längre perspektivet, konstaterar Pernilla Blixt.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.