Christian Nyhlén blir ny VD för Krinova

Updated:Thursday, September 10, 2020 1:59 PMArchived

Christian Nyhlén, Åhusbo och uppväxt i Kristianstad har utsetts till ny VD för Krinova Incubator & Science Park. Christian tillträder direkt efter årsskiftet och ersätter då Nikolas Larsson som varit tillförordnad VD sedan maj i år.

Man vid skrivbord.
Christian Nyhlén har blivit utsedd till ny VD för Krinova och tillträder vid årsskiftet.

Under de senaste tio åren har Krinova utvecklats till en kraftfull innovationsdrivande nod för regionen. Ett stort antal mycket kompetenta kandidater sökte tjänsten som ny VD.

- Det har varit angenämt att ha så många erfarna, kompetenta och inspirerande kandidater med i processen. Det som avgjorde att det blev Christian som nu får uppdraget är hans starka samverkans- och ledaregenskaper, liksom hans förmåga att navigera i akademi, det offentliga och näringslivet, säger Jonas Haak styrelseordförande i Krinova AB.

Christian Nyhlén är i dag Partner & Director på Mercuri Urval. Han har de senaste 20 åren arbetat med rådgivning till styrelser, företagsledningar och offentliga organisationer och har en gedigen affärs- och ledarbakgrund från näringslivet.

- Krinova har ett unikt och attraktivt koncept som verkligen har framtiden för sig. Jag har under många år verkat i skärningspunkten mellan affärsutveckling och samhällsbyggande och sett kraften i att koppla ihop kunskaper, människor och organisationer. På Krinova finns en fantastisk plattform för att utveckla den kraften vidare. Jag ser fram emot detta spännande uppdrag och hoppas kunna bidra med den erfarenhet jag har från ett brett spektrum av branscher, både i nationella och internationella miljöer, säger Christian Nyhlén.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.