Brev om vaccination snart ut till kunder med LSS-insatser

Updated:Thursday, April 1, 2021 1:28 PMArchived

Nu är det dags för våra kunder med insatser enligt lagen om stöd och service (LSS) att få sin vaccination mot covid-19. Det gäller åldersgruppen 18–64 år och det är Region Skåne som sköter vaccinationen. Inom kort går ett brev ut.

Vaccinationsspruta

De kunder som är äldre än 65 år och de som bor i gruppboende eller serviceboende har redan erbjudits vaccination.

Vi håller nu på att identifiera samtliga kunder som tillhör gruppen som ska vaccineras för att under nästa vecka börja skicka ut brev med information på uppdrag av Region Skåne.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.