Biosfär 2022 – sött och salt i Vattenriket

Thursday, December 1, 2022 2:30 PMArchived

I måndags hölls den årliga konferensen Biosfär 2022 på naturum. På menyn stod nya rön kopplade till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Resultatet från vårens bioblitz vid Snickarhaken presenterades. Det visar att växt- och djursamhällena är förhållandevis välmående.

Under 2022 arbetar Biosfärkontoret med temat havet och i år sköljde salta vågor genom programmet. Deltagarna fick hör hur Hanöbukten mår, om förändringar i växtplankton och tips på hur vi kan nyttja havets ekosystemtjänster på ett hållbart sätt.

-Visst finns det problem, men det är absolut inte kört! Genom att inventera, restaurera, kommunicera och lära av varandra kan vi återskapa Östersjöns livskraft. Tillsammans är det möjligt! Med de orden invigde Yvonne Blombäck, senior programsamordnare kust och skärgård, WWF, årets biosfärkonferens.

WWF håller i ett projekt för ett friskare Östersjön där Vattenriket ingår tillsammans med Stockholms skärgård och Höga kusten. Som en del höll Biosfärkontoret en bioblitz vid Snickarhaken i Åhus i våras. En bioblitz är en artjakt för amatörer och experter på en begränsad yta under en bestämd tid. På Biosfär 2022 presenterades resultatet. 143 arter och av dem lever 76 under ytan.

-Vi fick fler fiskar än väntat och förväntat antal arter på sandbottnar och på stenar. Slutsatsen är att växt och djursamhällena vid Snickarhaken är förhållandevis välmående. Ingen av arterna tyder på förorening eller annan störning, sa Ebba Trolle, naturinformatör och projektledare för bioblitzen.

I somras inventerades trollsländor och fåglar i några av Vattenrikets skapade våtmarker. Resultatet visar att våtmarker spelar en viktig roll för att öka den biologiska mångfalden. Utan våtmarker skulle det i princip inte finnas några våtmarksfåglar och trollsländor i landskapet!

Satelliter kan ge information om vattenkvalitet och vara ett verktyg för att kartlägga egenskaper i sjöar. Ett av föredragen presenterar tekniken och hur Vattenriket använder satellitbaserade vattenkvalitetsmätningar i sitt arbete.

Under Biosfärkonferensen visade naturpedagog Sam Peterson Vattenrikets nya pedagogiska verktyg ”Östersjökompassen” som gör havets ekosystemtjänster lättare att förstå för skolklasser.

Dagen avslutades med ett bildföredrag av Johan Hammar, biolog, fotograf och filmare. Deltagarna fick ta del av hans fantastiska bilder av livet i Östersjön – från sött till salt.

Vad är Biosfär 2022?
Biosfärkonferensen är ett samarbete mellan Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och Högskolan Kristianstad. Ett tiotal forskare och ämnesexperter delar med sig av sin kunskap. Det är dessutom en mötesplats för lärare, studenter, tjänstemän, naturintresserade och föreningar.

Vad är ett biosfärområde?
I hela världen finns drygt 700 biosfärområden, i Sverige sju. Biosfärområdenas uppdrag är att i dialog och samverkan ta fram goda exempel på projekt som är bra för både natur och människa.

Läs mer på Vattenrikets hemsida.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.