Bekymrad budgetdebatt

Updated:Wednesday, November 13, 2019 9:10 AMArchived

Stora ekonomiska utmaningar. Kärva tider. Tufft ekonomiskt läge. En besvärlig ekonomisk situation. Uttrycken växlade, men temat återkom när politikerna i Kristianstads fullmäktige diskuterade nästa års budget. Alliansens förslag antogs efter omröstning och skatten förblir oförändrad.

Sessionssalen med fullmäktiges presidium.
Nästa års budget antogs i fullmäktige efter många timmars debatt med fokus på de stora ekonomiska utmaningar som väntar.

Det var mest bekymrade miner som visades upp i talarstolen i Rådhus Skånes sessionssal när Kristianstads kommunfullmäktige samlades till november månads heldagssammanträde, där 2020 års budget stod i fokus.

Alla, oavsett politisk tillhörighet, var eniga om att det ekonomiska läget de närmaste åren blir kämpigt.

Däremot rådde oenighet om hur de väntade problemen bäst ska tacklas.

Den styrande alliansen vill i första läget hushålla med de resurser som finns och hålla nere kostnaderna genom att effektivisera och göra prioriteringar.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ville i stället höja skatten med 40 respektive 60 öre per skattekrona nästa år.

Sverigedemokraterna ville inte höja skatten, utan satte främst sitt hopp till minskad invandring och regeringsskifte vid nästa val. I närtid vill de i Kristianstad spara in pengar på hemspråksträning, öppna förskolan och svenskundervisning för invandrare.

Den budget som vann omröstningen efter en hel dags debatt i sessionssalen var alliansens förslag. Majoriteten röstade också mot förslagen om skattehöjningar inför nästa år, men allianspartierna gjorde tydligt att det knappast kan uteslutas de kommande åren.

Debatten i fullmäktige kan följas i webb-TV med hjälp av länken i anslutning till den här artikeln. De olika budgetförslagen presenteras under den andra länken.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.