Barn- och utbildningsförvaltningen fyllde Kristianstad Arena

Updated:Thursday, August 18, 2022 2:49 PMArchived

Dagen innan skolstart samlade förvaltningschefen samtliga medarbetare i barn- och utbildningsförvaltningen för en gemensam Kick-off. På programmet stod Framgångsrik undervisning.

Förvaltningschef Lina Leyman Nilsson och lektor Simon Hjort.
Förvaltningschef Lina Leyman Nilsson och lektor Simon Hjort.

Runt 3000 medarbetare i barn- och utbildningsförvaltningen samlades under måndagen i Kristianstad Arena för en Kick-off. Satsningen Framgångsrik undervisning stod i fokus.

– Vi startade satsningen 2019 och valde att först fokusera på våra skolledare, därefter har profession efter profession kopplats på. Så nu var det äntligen dags att samtliga medarbetare i barn- och utbildningsförvaltningen att medvetandegöras om vad detta innebär, berättar förvaltningschefen Lina Leyman Nilsson. Alla är viktiga för att våra barn och elever ska lyckas, inte bara lärarna. Exempelvis, vaktmästare och lokalvårdare spelar också roll.

På plats var lektor Simon Hjort, som vid flera tillfällen föreläst för olika personalgrupper i barn- och utbildningsförvaltningen, för att utmana till utveckling.

– Det behövs struktur, kultur och strategier för att lyckas. De flesta har kommit långt gällande strukturer och strategier, så nu är det framför allt kulturen man behöver jobba med. Så våra skolledare är redan en bit på vägen, säger förvaltningschefen.

Det var också en chans för Lina Leyman Nilsson, som tillträdde som förvaltningschef i juni, att träffa samtlig personal för en mer personlig presentation av sig själv.

– Vad jag vet har vi aldrig träffats hela förvaltningen för en kraftsamling som denna. Det var en mäktig och fantastisk upplevelse att se en nästan fylld arena med så mycket kompetens. De verkade genuint nyfikna på budskapet.

På grund av covid, hade riskbedömning gjorts och åtgärder vidtagits.

– Vi vill ju ha en bra skolstart med friska medarbetare.

Bakgrund

Mot bakgrund av nationella och kommunala analys-, jämförelse- och utvärderingsunderlag, beslutade förvaltningschefen redan 2016 ett direktiv om att kraftsamla för att förbättra kunskapsresultaten för eleverna och höja undervisningskvaliteten.

Visionen för kommunen blev ”All undervisning i Kristianstads kommun kännetecknas av god kvalitet där varje elev når sin fulla potential”.

I januari 2019 gick startskottet för satsningen ”Framgångsrik undervisning” då lektor Simon Hjort för första gången träffade samtliga skolledare. Simon Hjort är med under hela resan, för att verkligen lyfta in forskningen i det vardagliga arbetet och ge skolledarna verktyg för att lättare ta sig an sina utmaningar.

Simon Hjort har valts ut med noga omsorg för att vara med och driva utvecklingsarbetet framåt. Han har bland annat skrivit två böcker, Effektiv undervisning och Från tyckare till tänkare. Båda med fokus på undervisning.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.