Avtal klart för särskoleelevernas skolskjuts

Monday, September 12, 2022 3:02 PMArchived

Det blir Kristianstad Taxi & Buss som kör våra särskoleelever till och från skolan från den 1 januari 2023. Fram till dess fortsätter Telepass att köra. Fokus har varit att ge Kristianstad Taxi & Buss bästa möjliga förutsättningar för att säkra en så hållbar och trygg lösning som möjligt för barnen.

Kristianstad Taxi & Buss har stor vana av att köra skolskjuts och körde våra särskolebarn i nio år fram till starten av höstterminen 2021. Telepass kommer att fortsätta köra särskolebarnen fram till den 31 december 2022 för att sen koncentrera sig på sina övriga upphandlade transportåtagande, inklusive den ordinarie skolskjutsen.

– Vi har haft en mycket god dialog, både med Kristianstad Taxi & Buss och med Telepass. Vi har gemensamt kommit fram till att den 1 januari 2023 är ett bra datum för övergången. Nu får Kristianstad Taxi & Buss tid att köpa in fler fordon och säkerställa övergången, även om stora delar av organisationen och trafikledningen är intakt sedan förra avtalsperioden, säger Hannes Olbers, upphandlingschef Kristianstads kommun.

– Vi är glada över att Kristianstad Taxi & Buss kommer att köra särskolebarnen från årsskiftet och tycker det är bra att de får tid att förbereda sig. Vi måste tänka långsiktigt. Men vi släpper inte uppföljningen av nuvarande leverantör, vi kommer noga att följa hur allt fungerar under hösten. Dock har vi glädjande nog fått signaler om att det fungerar något bättre nu, säger Peter Lindgren, transportchef Kristianstads kommun.  

Avtalet med Kristianstad Taxi & Buss sträcker sig över två år.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.