Arbetsmiljön i kommunen lyfts i utbildningssatsning

Updated:Thursday, September 29, 2022 12:07 PMArchived

Efter pandemiårens påfrestningar fattade Kristianstads kommunfullmäktige beslut om att satsa fyra miljoner kronor extra på för att stärka arbetsmiljön. Största delen går till utbildningar för chefer, medarbetare och skyddsombud.

Personer vid ett bord
Nida Barakat, Annica Månsson, Ilhan Barjosef, Michael af Geijersstam Ottow och Silvia Nichifor är några av cheferna inom kommunen som deltar i utbildningen om arbetsmiljö.

Både digitala och fysiska kurser hålls vid ett stort antal tillfällen under hösten.

– Många har efterfrågat kunskaper och råd om hur man bäst omsätter de teoretiska kunskaperna om systematiskt arbetsmiljöarbete till verklighet, så det är där vi har lagt fokus i utbildningarna. För cheferna ordnar vi en obligatorisk utbildning och bland medarbetarna hoppas vi att de allra flesta ska genomföra den digitala kursen tillsammans med arbetskamraterna, säger Emma Swärd, HR-strateg på kommunledningskontoret och samordnare av utbildningarna.

I november-december ordnas dessutom inspirationsföreläsningar vid 30 tillfällen i de stora salarna i Rådhus Skåne och på Krinova. Efter nyår är avsikten att alla som nyanställs ska gå igenom den digitala arbetsmiljökursen när de börjar.

Nu har utbildningssatsningen kommit igång på allvar. Det första utbildningstillfället för chefer hölls på Krinova med ett 20-tal deltagare under ledning av Linda Orlöf Juhlin och Niklas Nyström från Nova Arbetsmiljö.

Föreläsning varvas med gruppdiskussioner. Kurslokalen surrade av röster när chefer med vitt skilda ansvarsområden delar och jämför sina erfarenheter.

Vid ett av borden sitter Michael af Geijersstam Ottow, chef för kriscenter och familjerådgivning, Nida Barakat, Österängsgården och Silvia Nichifor, Fjällbacka 2, som båda är enhetschefer på vård- och omsorgsboenden, tillsammans med Annica Månsson och Ilhan Barjosef, som är enhetschefer på måltidsavdelningen inom gemensam service.

De tycker alla att kursdagen har varit givande och att de har fått med sig en hel del goda råd och tips. Det viktigaste är nog att systematiskt arbetsmiljöarbete är något som alla på arbetsplatsen är delaktiga i hela tiden.

– Jag har tagit till mig att det lönar sig att jobba över hela året på ett strukturerat sätt. Då går det också att hantera akutsituationer bättre, säger Silvia Nichifor.

Alla i gruppen är också eniga om att de nog kommer att tänka lite extra på kommunikationen och på hur de kan bli bättre och tydligare i dialogen med medarbetare och fackliga organisationer.

De är nöjda med upplägget på kursen där mycket av tiden läggs på diskussioner mellan deltagarna.

– Det har varit jättekul att få träffa och prata med er som jobbar på helt andra ställen i kommunen. Det ger lust och ny kunskap! säger Michael af Geijersstam Ottow till sina bordsgrannar. Alla instämmer glatt, innan de skiljs åt för att pröva sina nya tankar och idéer på sina arbetsplatser.

Med sig har cheferna också fått en hemuppgift att jobba med till nästa kurstillfälle.

–  Vi har funderat mycket på hur vi skulle lägga upp här arbetsmiljösatsningen och jag tror vi har kommit fram till en bra mix i dialog med ledning och fackliga företrädare. Med lite olika ingångar för chefer, medarbetare och skyddsombud hoppas vi att de ska hitta inspiration och fler vägar att tillsammans utveckla arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser, säger HR-strategen Emma Swärd.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.