Använd vattnet med omsorg

Updated:Thursday, May 25, 2023 9:05 AMArchived

Pooler fylls, vattenspridare placeras ut på gräsmattor och sommarstugor öppnas upp. Vid den här tiden av året går det åt som mest vatten och risken för bevattningsförbud är hög. Det finns flera enkla tips för att effektivisera vattenanvändningen – och slippa bevattningsförbud.

I Kristianstad används grundvatten till dricksvatten. Det används också till bevattning och till industriella ändamål. Det är viktigt att vi aldrig riskerar att ta ut för mycket grundvatten.

- Om grundvattnet nära kusten används i högre utsträckning än vad det naturligt återbildas så kommer det att tränga in saltvatten från havet. Då förstörs vattentäkten, säger Nils Losell, enhetschef för dricksvattenproduktionen på kommunens VA-avdelning.

Den situationen är kommunen som tur var inte i ännu, men det finns mer akuta anledningar längs kusten till att redan nu använda vattnet med omsorg. Åhus och Yngsjös befolkning mångdubblas på sommaren. Tekniken som distribuerar dricksvattnet är mer än tillräcklig på vintern, men räcker inte till på sommaren. Sjunker vattnet för lågt i vattenbrunnarna hålls inte väggarna emot av vattentrycket och de då riskerar att kollapsa. Kommunen har sedan tidigare förstärkt kapaciteten i Åhus med en ny lågreservoar och har startat upp ett projekt för ny överföringsledning mellan Gärds Köpinges nya vattenverk och Åhus vattenverk, men vattenförbrukningen ökar för varje år så kapaciteten är fortsatt ansträngd på sommaren.

- Vi jobbar löpande med åtgärder för att förstärka vattendistributionen, men vi kan inte bara jaga efter den här ständigt ökande efterfrågan. Vi måste börja använda vattnet mer effektivt, annars kommer bevattningsförbuden bli fler och under längre tid framöver, säger Nils Losell.

Så här använder du vattnet effektivt

 • Vattna på kvällstid och på rätt ställe
  Om du ska vattna, så försvinner mycket vatten i avdunstning om du vattnar på dagen. På natten lämnas bevattningen ofta på längre än nödvändigt. Vattna en stund på kvällen i stället. Placera också utrustningen rätt - asfalten på gatan utanför behöver inte bevattnas.
 • Investera i effektiv teknik och styrning
  Droppslangar är effektivare i rabatter än spridare, timers hjälper dig att bevattna automatiskt, teknik med tillhörande appar ger dig bra överblick och så vidare. Utbudet blir bättre för varje år.
 • Samla regnvatten i tunnor
  Att samla regnvattnet från stuprören till bevattning är ett smart sätt att få grönska i trädgården.

Det är alltså inte så stora ansträngningar som behövs för att göra skillnad. Ska du fylla en pool så är det bäst att anlita en tankbilsfirma som tar vatten ur egen brunn eller från en vattenkiosk. Det finns också flera bra tips på hur du effektiviserar din vattenanvändning inne i huset:

 • Duscha kort tid
  Var särskilt uppmärksam på användningen av varmvatten. Att värma upp vattnet kräver mycket energi.
 • Stäng av kranen
  Låt inte kranen stå öppen när du tvålar in dig/borstar tänderna.
 • Diska i maskin
  Diska under rinnande vatten gör av med mer vatten än maskinen.
 • Kör fulla maskiner
  Kör fulla disk- och tvättmaskiner. Kanske ett kortare tvättprogram med lägre temperatur? Och behöver plagget verkligen tvättas? Ofta räcker det med att vädra plagget!

- Hjälps vi åt tillsammans så har vi goda förutsättningar i kommunen för att vattnet ska räcka, säger Nils Losell.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.