Ansträngt läge inom hemtjänsten leder till prioriteringar

Wednesday, January 26, 2022 2:12 PMArchived

Läget inom Kristianstads hemtjänst är ansträngt just nu, då många ur personalen är frånvarande.

– Många är hemma just nu, dels på grund av att vissa själva är smittade av covid-19 eller andra infektionssjukdomar, dels för att man har familjemedlemmar som är sjuka, vilket kan innebära hemmakarantän och vård av sjuka barn, säger Nicolaj Håkansson, verksamhetschef för hemtjänsten.

Det ansträngda läget betyder att verksamheten måste prioritera.

– Den pressade situationen innebär att vi just nu inte kan utföra alla planerade insatser, utan behöver prioritera bort vissa delar som kan vänta lite. Ingen behöver vara orolig för att bli utan nödvändig vård och omsorg utan det handlar om att till exempel städning utförs mer sällan. Det är viktigt att alla kunder kan fortsätta känna sig trygga och vi är därför noga med att informera om de förändringar vi behöver göra efterhand, säger Nicolaj Håkansson.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.