Allt våld lämnar inte märken som syns

Updated:Friday, January 15, 2021 3:44 PMArchived

Privata bilder som sprids på nätet. En rullator som alltid ställs för långt bort. Ett barn som hatar jullovet, för hemma är man bara rädd. Nu när alltfler är isolerade hemma på grund av pandemin ökar risken att utsättas för våld i nära relationer. Men, det finns hjälp att få.

Nu när alltfler är isolerade hemma pga pandemin ökar risken att utsättas för våld i nära relationer. Det kan också göra det svårare att ta del av samhällets stödinsatser. Men, det finns hjälp. Läs mer här: kristianstad.se/vald.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.