Endast lite algblomning vid badplatsen i Ekestad

Updated:Tuesday, June 30, 2020 11:06 AMArchived

Idag tisdag 30 juni finns ingen algblomning kvar vid badplatserna i Balsby och Österslöv och bara väldigt sparsamt i Ekestad.

Balsby badplats
Balsby badplats

Vid algblomning är det särskilt viktigt att hålla små barn och djur borta från vattnet då de lätt kan få kallsupar. Om man får i sig vatten med blommande alger kan det leda till klåda, kräkningar och diarré.

Kristianstads kommun besöker regelbundet de kommunala badplatserna och när algblomning uppstår avråder vi från bad. Blomningen kan vara lokal och det är upp till var och en att vara uppmärksam på den aktuella situationen. Blomningen kännetecknas av blågröna eller bruna missfärgningar av plankton i vattnet. Om siktdjupet i vattnet är mindre än normalt kan det vara ett tecken på att koncentrationen av alger kan vara hög.

Kristianstads kommun hänvisar under blomningen badgäster till övriga insjöbadplatser och kustbad längs Åhuskusten.

Vill du veta mer om blommande alger kan du läsa om det på Havs- och vattenmyndighetens hemsida under relaterad information. 

Vill du ha mer information om algblomning kan du kontakta kommunen via vårt medborgarcenter på tfn 044-13 50 00.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.