Algblomning vid flera badplatser

Updated:Tuesday, August 16, 2022 11:13 AMArchived

Kommunen avråder från bad vid fyra kommunala insjöbadplatser på grund av algblomning. Det är Kiaby badplats i Oppmannasjön samt Balsby, Österslöv och Ekestad badplats i Råbelövssjön.

Särskilt viktigt är det att hålla små barn och djur borta från vattnet då de lätt kan få kallsupar.
Om man får i sig vatten med blommande alger kan det leda till klåda, kräkningar och diarré.

Kristianstads kommun besöker regelbundet de kommunala badplatserna och när algblomning uppstår avråder vi från bad. Blomningen kan vara lokal och det är upp till var och en att vara uppmärksam på den aktuella situationen. Blomningen kännetecknas av blågröna eller bruna missfärgningar av plankton i vattnet. Om siktdjupet i vattnet är mindre än normalt kan det vara ett tecken på att koncentrationen av alger kan vara hög.

Kristianstads kommun hänvisar under blomningen badgäster till övriga insjöbadplatser och kustbad längs Åhuskusten.

Vill du veta mer om blommande alger kan du läsa om det på Havs- och vattenmyndighetens hemsida under relaterad information.

Om du upptäcker alger vid andra badplatser kan du anmäla det till kommunen via vårt medborgarcenter. Dit kan du också vända dig om du har frågor om algblomning. Telefon 044-13 50 00.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.