Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se äldre nyheter som är arkiverade kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Showing news in Kommun och politik.

Archived

Visningscentret i Rådhus Skåne skapar möjligheter

Det nya visningscentret i rådhuset skapar nya möjligheter att ta del av kommunens information. Interaktiva skärmar, 3D-karta och annan digital information finns för att du som besökare enkelt ska kunna ta till dig vad vi gör och kan erbjuda.

10/25/2019 3:03:39 PM

Archived På dialogmöte kan alla som bor runt om i kommunen träffa ledande politiker. På onsdag 23 oktober är det dags för möte på Åhus Seaside för Åhus, Horna, Yngsjö, Rinkaby och Ripa med omnejd. På dialogmöte kan alla som bor runt om i kommunen träffa ledande politiker. På onsdag 23 oktober är det dags för möte på Åhus Seaside för Åhus, Horna, Yngsjö, Rinkaby och Ripa med omnejd.

Dialogmöte på Åhus Seaside 23 oktober

På dialogmöten kan alla som bor runt om i kommunen träffa ledande politiker. På onsdag den 23 oktober är alla som bor i Åhus, Horna, Yngsjö, Rinkaby och Ripa med omnejd välkomna till Åhus Seaside. Du kan komma och gå som du vill mellan klockan 17 och 19.30.

10/18/2019 9:13:29 AM

Archived Översikt över utställningar i sessionssalen. Översikt över utställningar i sessionssalen.

Stort engagemang på Öppet rådhus

Lördagens arrangemang Öppet rådhus lockade många engagerade medborgare som ville prata om kommunala frågor av alla de slag. Stadskärnans framtid och tryggheten i centrum var ämnen som många ville diskutera. Men även trygghetslarm, vatten och avlopp och hållbarhetsfrågor fick uppmärksamhet.

10/14/2019 9:47:48 AM

Archived

Fullmäktige sammanträder 15 oktober

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder tisdagen den 15 oktober klockan 13.00 i Rådhus Skåne. Du kan följa fullmäktigemötet på plats eller via vår webbsändning.

10/10/2019 3:32:58 PM

Archived Mustafa Sharif, Elias Hansson, Filip Svensson, Sara Liedholm och Erik Hoff. Fem av medlemmarna i Kristianstads kommuns ungdomsråd. Mustafa Sharif, Elias Hansson, Filip Svensson, Sara Liedholm och Erik Hoff. Fem av medlemmarna i Kristianstads kommuns ungdomsråd.

Ungdomsrådet är igång

Kristianstads kommuns ungdomsråd har haft sitt första möte. Fem ungdomar deltog på mötet som främst kom att handla om fritidsgårdar.

10/10/2019 1:30:21 PM

Archived Personer vid ett bord. Personer vid ett bord.

Praoelever i Rådhus Skåne

Den här veckan har Sara Liedholm och Mustafa Sharif bytt Öllsjöskolan mot Rådhus Skåne. De gör sin prao på kommunledningskontoret för att lära sig mer om hur kommunen styrs och sköts.

10/9/2019 12:59:55 PM

Archived Fyra personer på rad vid ett bord. Fyra personer på rad vid ett bord.

Stramt budgetförslag från alliansen

När den styrande alliansen i Kristianstads kommun presenterade sitt budgetförslag var det snäva ekonomiska ramar som gällde. Läget ser ändå något ljusare ut än när planeringsförutsättningarna togs i juni. Ett positivt resultat på 39 miljoner har räknats fram.

10/8/2019 9:21:44 AM

Archived

Sjukfrånvaron fortsätter att minska

Vi kan glädjande nog konstatera att sjukfrånvaron bland kommunens anställda fortsätter att minska. Jämfört med 2018 har sjukfrånvaron till och med augusti sjunkit med 1,4 dagar. Håller trenden i sig kanske vi kan nå en minskning med två hela dagar för hela 2019.

10/8/2019 8:25:21 AM

Archived

Är allt kommunens fel?

Vi lever i en tid av förändring. Det gör att också vår stad behöver förändras. En viktig del är att nå ut och få in förslag och tankar om utveckling från medborgarna.

10/7/2019 9:03:59 AM

Archived

Dialogmöte på Lyngby gård 8 oktober

På dialogmöten kan alla som bor runt om i kommunen träffa ledande politiker. På tisdag den 8 oktober är alla som bor i Everöd, Gärds Köpinge, Gringelstad och Östra Sönnarslöv med omnejd välkomna till Lyngby gård. Du kan komma och gå som du vill mellan klockan 17 och 19.30.

10/4/2019 10:24:17 AM

Archived

Landsbygdsfonden öppen för ansökningar

Nu är det dags att söka medel ur landsbygdsfonden igen. Fonden stöttar projekt och aktiviteter som bidrar till lokal utveckling och på så sätt uppfyller kommunens landsbygdsprogram. Sista ansökningsdag är den 4 november 2019.

10/1/2019 3:24:36 PM

Archived

Dialogmöte på Ringelund i Vä 3 oktober

På dialogmöten kan alla som bor runt om i kommunen träffa ledande politiker. På torsdag den 3 oktober är alla som bor i Vä, Öllsjö, Ovesholm, Skepparslöv, Mosslund och Nöbbelöv med omnejd välkomna till Ringelund i Vä. Du kan komma och gå som du vill mellan klockan 17 och 19.30.

10/1/2019 8:47:44 AM

Archived

Dialogmöte i Vanneberga Folkets hus 30 september

På dialogmöten kan alla som bor runt om i kommunen träffa ledande politiker. På måndag den 30 september är alla som bor i Vanneberga, Nymö, Trolle Ljungby, Viby, Tosteberga och Landön med omnejd välkomna till Folkets hus i Vanneberga. Du kan komma och gå som du vill mellan klockan 17 och 19.30.

9/27/2019 8:28:30 AM

Archived Uniformerad man i talarstol inför publik. Uniformerad man i talarstol inför publik.

Tillsammans för Totalförsvar Skåne

Under totalförsvarskonferensen ”Starka tillsammans” samlades representanter för kommuner, frivilligorganisationer, näringslivet, räddningstjänst, försvar, polis och andra regionala myndigheter i Rådhus Skåne i Kristianstad för att tillsammans skapa en gemensam inriktning för Skånes totalförsvarsplan

9/26/2019 12:00:12 PM

Archived En ålhomma i en båt En ålhomma i en båt

Uppvaktning om fortsatt ålfiske

Ålfisket är ett viktigt kulturarv vid Hanöbukten. Därför uppvaktar Kristianstads kommuns politiska ledning landsbygdsminister Jennie Nilsson med en skrivelse där de begär åtgärder för att ett aktivt ålfiske ska kunna bevaras.

9/24/2019 5:21:11 PM

Archived

Dialogmöte i Arkelstorps Folkets hus 26 september

På dialogmöten kan alla som bor runt om i kommunen träffa ledande politiker. På torsdag den 26 september är alla som bor i Arkelstorp, Oppmanna, Mjönäs, Skärsnäs och Vånga med omnejd välkomna till Folkets hus i Arkelstorp. Du kan komma och gå som du vill mellan klockan 17 och 19.30.

9/23/2019 11:12:43 AM

Archived Talman Andreas Norlén och kommunfullmäktiges ordförande Bo Silverbern bjöds på utomhusfika i det fina brittsommarvädret på Gamlegården på söndagen. De fick också höra om ABK:s boendesociala arbete. Talman Andreas Norlén och kommunfullmäktiges ordförande Bo Silverbern bjöds på utomhusfika i det fina brittsommarvädret på Gamlegården på söndagen. De fick också höra om ABK:s boendesociala arbete.

Talmannen på besök

Riksdagens talman Andreas Norlén hade en fullspäckad dag i Kristianstad i helgen. Besöket gick i demokratins tecken med invigning av Regionmuseets nya utställning och fikabesök på Gamlegården.

9/22/2019 11:37:26 PM

Archived Tre personer vid ett bord. Tre personer vid ett bord.

Övning för ökad kunskap om totalförsvaret

Skånska kommuner och myndigheter har det senaste halvåret medverkat i den regionala samverkansövningen Flinta. Kristianstads kommun har varit en av dem. - Syftet med övningen har varit att belysa olika aktörers ansvar och roller vid höjd beredskap och att tillsammans skapa en gemensam grund att stå

9/20/2019 3:49:58 PM

Archived En man håller upp en rapport. En man håller upp en rapport.

Delårsrapport visar litet plus

Kristianstads kommuns delårsbokslut för 2019 ligger klart. Prognosen pekar mot ett ekonomiskt slutresultat för året på knappt 33 miljoner kronor, drygt 7 miljoner kronor över budget. Samtidigt är det ett betydligt lägre resultat än de senaste åren och ett tecken på att kärvare tider väntar.

9/19/2019 3:34:20 PM

Archived En surfplatta. En surfplatta.

Många beslut på papperslöst möte

Fullmäktiges septembermöte i Kristianstad var det första helt papperslösa mötet i sitt slag. På den digitala dagordningen i ledamöternas surfplattor fanns en lång rad ärenden att ta beslut om. Höjd VA-taxa, kommungemensam serviceorganisation och stora markförsäljningar fanns ibland dem.

9/19/2019 9:53:53 AM