Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se arkiverade nyheter kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Showing news in Bygga, bo och miljö.

Archived

Solcellsföreläsning via webben

Funderar du på att installera solceller? Eller är du allmänt nyfiken på tekniken? Då kan du titta på en webbföreläsning om solceller den 2 juni.

5/29/2020 10:47:58 AM

Archived

Fokus på fordon och transporter ska minska klimatpåverkan

Som en del av det EU-finansierade projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 fortsätter Kristianstads kommun sin resa mot 100 procent fossilfrihet. Fossil el och uppvärmning är nästan helt utfasad, men mer arbete återstår för att åstadkomma effektiva och förnybara transporter.

5/28/2020 1:17:14 PM

Archived

Två tomter till salu i Balsby

Kristianstads kommun säljer nu två tomter i Balsby. Den ena tomten gränsar till Råbelövssjön. Maximal byggarea är 250 kvadratmeter per tomt. Tomterna säljs via mäklare.

5/27/2020 11:39:51 AM

Archived

Kristianstad växer

Det pågår flera byggen runt om i kommunen. Ett område där det har byggts ny skola och förskola, badhusbygget pågår för fullt och även förbereds för nya bostäder är södra Näsby.

5/25/2020 2:02:28 PM

Archived Åsmund Lunde, produktionschef, Vatten- och Miljöteknik på NCC, Johanna Näslund, t.f. förvaltningschef tekniska förvaltningen, Peter Johansson (M), kommunalråd, Qalinle Dayib (C), ordförande tekniska nämnden och Lars Svensson, VA-chef. Åsmund Lunde, produktionschef, Vatten- och Miljöteknik på NCC, Johanna Näslund, t.f. förvaltningschef tekniska förvaltningen, Peter Johansson (M), kommunalråd, Qalinle Dayib (C), ordförande tekniska nämnden och Lars Svensson, VA-chef.

Bygget av Europas modernaste reningsverk igång

På tisdagsförmiddagen slogs den första pålen ned i marken för ny- och ombyggnationen för Kristianstads centrala reningsverk – kommunens största investering hittills.

5/20/2020 9:59:44 AM

Archived

Vi bygger ut det fria wifi-nätet

Kommunen har byggt ut wifi-nätet i centrala Kristianstad. Nätverket som heter WiFI4EU finns på offentliga platser som torgen, Tivoliparken och vid Kulturkvarteret.

4/29/2020 8:24:41 AM

Archived På bilden finns Henrik Strand vd, Jeanette Wilson uthyrningschef och Christian Andersson kundcenterchef På bilden finns Henrik Strand vd, Jeanette Wilson uthyrningschef och Christian Andersson kundcenterchef

ABK:s nya Kundcenter har öppnat

Måndagen den 30 mars öppnade ABK upp dörrarna till sitt nya Kundcenter på Östra Boulevarden 38, mitt emot Galleria Boulevard. Därmed stängdes kundmottagningarna på Norra Kaserngatan 4 och Lasarettsboulevarden 2.

4/28/2020 10:09:11 AM

Archived Solcellsanläggningen byggs vid Lägsta punkten i Kristianstad. Solcellsanläggningen byggs vid Lägsta punkten i Kristianstad.

Solcellspark byggs i sommar

Det kommunala energibolaget C4 Energi är ett steg närmare att bygga en solcellspark. Solcellsparken kommer att ligga i anslutning till Lägsta punkten utmed E22 i Kristianstad. Förhoppningen är att solparken ska stå klar efter sommaren i år.

4/24/2020 4:10:57 PM

Archived

Vårsol – fylla din pool?

Nu när värmen börjar stiga ute passar många på att fylla upp sina pooler och bassänger för att tjuvstarta badsäsongen. Tänk på att anmäla stora vattenuttag till kommunen i förväg.

4/21/2020 11:52:52 AM

Archived De nya lamporna har smyckats med förgyllda C4-emblem. De nya lamporna har smyckats med förgyllda C4-emblem.

Belysningsbyte på gågator

Sedan 2018 så har Lilla Torg och delar av Västra Storgatan ny fin belysning där armaturen är prydd med stadens C4-emblem. Nu byts fler lampor längs Östra och Västra Storgatan.

4/15/2020 8:56:04 AM

Archived Fem byggherrar får bygga längs Täppetleden i Åhus. Fem byggherrar får bygga längs Täppetleden i Åhus.

Fem bolag får bygga nytt bostadsområde i Åhus

Fem byggföretag erbjuds markanvisning av Kristianstads kommun för att bygga sammanlagt 160 bostäder i ett nytt bostadsområde söder om Täppetleden i Åhus. Totalt har 36 förslag från 17 byggherrar utvärderats. Byggstart är beräknad till våren 2021 med första inflyttning under 2022.

4/6/2020 4:35:18 PM

Archived Kristianstads centrala reningsverk hanterar merparten av allt avlopp i kommunen. Kristianstads centrala reningsverk hanterar merparten av allt avlopp i kommunen.

Startbeslut för reningsverk

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 25 mars beslut om att påbörja ombyggnationen av Kristianstads centrala reningsverk. Det är kommunens hittills största projekt och en viktig förutsättning för verksamheten i och kring vår stad.

4/2/2020 10:11:04 AM

Archived Foto: Mari Wagner, Kristianstads kommun Foto: Mari Wagner, Kristianstads kommun

Dom medför nytt sätt att tolka bygglovsbefrielse

Sedan 2014 har det varit möjligt att utan bygglov göra en tillbyggnad på 15 m2 eller en komplementbyggnad på 25 m2 till ett en- eller tvåbostadshus. Nu har Mark- och miljööverdomstolen i en dom tydliggjort att startbesked för Attefallsåtgärder endast kan ges för åtgärder till befintliga bostadshus.

3/27/2020 12:52:08 PM

Archived

Earth Hour 2020

Den 28 mars mellan klockan 20.30 och 21.30 genomförs den globala manifestationen Earth Hour runtom i världen. I Kristianstads kommun släcks Rådhus Skåne och Vattentornet. Var med du också!

3/27/2020 7:48:24 AM

Archived

Färgstarkt tema i årets planteringar

Nu planterar kommunen vårblommor runt om i innerstaden och årets tema är…

3/23/2020 3:55:26 PM

Archived Bild av ån vid Lastageplatsen i Kristianstad. Bild av ån vid Lastageplatsen i Kristianstad.

Högt vatten i Helge å

Just nu är vattnet högt i Helge å och vattnet ser ut att fortsätta vara kring 2 meter högre än havets normalvattenstånd vid Barbacka. Ännu visar inte prognosen att vattennivåerna utgör något hot mot den samlade bebyggelsen, men kommunen följer utvecklingen noggrant och har redan vidtagit åtgärder.

3/6/2020 2:49:20 PM

Archived

Nominera din kandidat till byggnadsmiljöpriset 2019

Vem tycker du ska tilldelas Kristianstads kommuns byggnadsmiljöpris 2019? Priset delas ut till den eller de som har gjort insatser inom byggnadsmiljöområdet. Nominera din kandidat senast den 15 mars.

3/3/2020 12:02:06 PM

Archived

Åtgärder för trygghet och trivsel i stadskärnan

På tekniska nämndens sammanträde på torsdagen klubbades två ärenden för trygghet och trivsel i stadskärnan. Det första var förenkling av torghandelsreglerna på Lilla Torg och det andra var åtgärder mot obehörig trafik på gågatorna.

2/28/2020 2:00:43 PM

Archived Planarkitekterna Per Blomberg och Rebecka Danielsson berättar om Kristianstads framtida utveckling under samrådsmötet på Kulturkvarteret. Planarkitekterna Per Blomberg och Rebecka Danielsson berättar om Kristianstads framtida utveckling under samrådsmötet på Kulturkvarteret.

Stort intresse för Kristianstads utveckling

Samrådsmötet om översiktsplanen för Kristianstad drog mycket folk till Kulturkvarteret. Efter en kort presentation om hur staden ska utvecklas kunde besökarna lämna synpunkter och få svar på sina frågor. På lördag hålls ett informationssamråd på C4-shopping klockan 12-16.

2/26/2020 2:26:15 PM

Archived

Nominera din kandidat till miljöpriset 2019

Vem tycker du ska tilldelas Kristianstads kommuns miljöpris 2019? Priset delas ut till den eller de som har gjort stora insatser inom miljöområdet. Nominera din kandidat till senast den 15 mars.

2/24/2020 12:11:30 PM