Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se äldre nyheter som är arkiverade kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Showing news in Bygga, bo och miljö.

Vy över Kristianstad och Helgeå. Vy över Kristianstad och Helgeå.

Kristianstad i topp - bland de bästa på klimatanpassning

Igår kom IVL:s och Svensk Försäkrings kartläggning av kommuners arbete med klimatanpassning. Kristianstads kommun hamnade på en fin delad tredjeplats.

6/10/2021 5:53:14 PM

Kärl för plaståtervinning. Foto: Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) Kärl för plaståtervinning. Foto: Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)

Återvinningsstation i Nosaby stängs

Möllebackens återvinningsstation i Nosaby kommer att stängas i mitten av juni. FTI ansvarar för stationerna och det kan finnas flera anledningar till att stänga en återvinningsstation exempelvis nedskräpning eller att det inte är miljömässigt hållbart att ha den kvar.

6/8/2021 11:07:28 AM

Mycket av det vatten som används till bevattning under dagtid dunstar bort. Mycket av det vatten som används till bevattning under dagtid dunstar bort.

Vattna med omsorg

I sommarvärmen går det åt stora mängder dricksvatten runt om i kommunen. Om man bevattnar smart och med omsorg så kan vi undvika bevattningsförbud.

6/7/2021 12:11:51 PM

Miljöpengar till Kristianstad

Kristianstads kommun har fått statliga bidrag till tre stycken miljöprojekt.

6/3/2021 3:17:22 PM

Absolut Home i Åhus Absolut Home i Åhus

Absolut Home vinnare av arkitekturpriset

För första gången delar Kristianstads kommun ut ett arkitekturpris. Priset går till den eller de som har gjort en betydelsefull insats inom byggnadsmiljöområdet avseende arkitektonisk utformning. Vinnare av priset år 2021 är Absolut Home och Absolut Company AB.

5/31/2021 11:09:39 AM

Archived

I naturreservat ska människor, växter och djur ha det bra

Naturreservat ska bevara arter och natur och samtidigt göra naturen tillgänglig för friluftslivet. Naturvårdssamordnare Pyret Ovesson arbetar för att hitta lösningar så att natur och människa kan samsas på bästa sätt.

5/28/2021 8:59:05 AM

Archived

Webbföreläsning om elcyklar och elbilar

Vill du veta mer om fördelarna med elcyklar, hur de fungerar, vilka olika typer av elcyklar som finns och vad som är bra att tänka på inför ett köp? Eller är du nyfiken på att skaffa elbil? De kommunala energi- och klimatrådgivarna håller webbföreläsning onsdagen den 2 juni kl. 18.00-19.45.

5/25/2021 10:27:44 AM

Archived

Arbetet mot fossilbränslefritt fortsätter

Covid-19 har fått stor påverkan på våra resmönster. Under 2020 minskade Kristianstads kommuns längre tjänsteresor kraftigt och ersattes av digitala möten. Detta ledde till att kommunens klimatpåverkan minskade med 26 % under 2020 jämfört med 2019.

5/18/2021 3:25:20 PM

Archived Brandbil på övningsplatsen Brandbil på övningsplatsen

Höga halter PFAS från brandskum men spridningen är begränsad

Marken vid brandstationerna i Kristianstad och Åhus har i mätningar visat höga halter av miljöskadliga PFAS-ämnen från det brandskum som tidigare användes. Föroreningarna medför inga omedelbara hälsorisker, men åtgärder behöver göras för att hindra ämnena från att spridas vidare till grundvatten och

5/12/2021 4:25:07 PM

Archived

Webbföreläsning ventilation och solceller

De kommunala energi- och klimatrådgivarna håller webbföreläsning tisdagen den 25 maj kl. 18.00-19.45. Föreläsningen ger grundläggande kunskap dels om ventilation av småhus samt hur du skaffar en egen solcellsanläggning.

5/11/2021 8:35:12 AM

Archived Karta över undersökningsområdet i Hammar Karta över undersökningsområdet i Hammar

Tyck till om trafikutredning Hammar

I samband med bygget av C4 shopping-området ändrades trafikflödet i Hammar. För att få en tydlig bild av hur trafikflödet fungerar idag och hur det förväntas bli efter eventuell ny bebyggelse har kommunen genomfört en trafikutredning. Du kan nu lämna synpunkter på utredningen.

5/7/2021 10:14:56 AM

Archived

Dags att nominera till miljöpriset

Vem tycker du ska tilldelas Kristianstads kommuns miljöpris 2020? Priset delas ut till den eller de som har gjort stora insatser inom miljöområdet. Nominera din kandidat till oss senast den 23 maj.

5/3/2021 5:43:34 PM

Archived

Testa en el-lådcykel

Efter ett lyckat koncept med utlånande av en el-cykel 2020 har kommunen även köpt in en lådcykel som lånas ut kostnadsfritt under två veckor. Lådcykeln kan ersätta resor där du behöver ha med dig mycket packning, ha med skrymmande saker eller varför inte när du åker och storhandlar i mataffären?

5/3/2021 3:26:32 PM

Archived Översikt över del av Barbacka Översikt över del av Barbacka

Barbackaområdet utreds inför utveckling

Barbackaområdet står inför en spännande utveckling. Men det finns också många utmaningar att lösa. Innan något kan börja byggas krävs en hel del utredning och planering. Nu finns en första förstudie att utgå ifrån.

4/22/2021 12:01:19 AM

Archived

Fultvätta inte bilen

Är du en av dem som fultvättar bilen? Om du tvättar bilen på gatan rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt ut i naturen. Välj biltvätten istället så får du både en ren bil och tar hand om vår miljö.

4/21/2021 11:54:57 AM

Archived

Internationell TV-kanal filmar Vattenrikets arbete

I går var TV-kanalen Aljazeera Media i Rinkaby för att filma Vattenrikets arbete för en livskraftig Östersjön. Biosfärkoordinator Carina Wettemark och limnolog Andreas Jezek visade en av de våtmarker som Biosfärkontoret skapat för att minska näringsläckaget ut i havet.

4/15/2021 3:44:41 PM

Archived Tecknad skiss från arkitektförslaget Tecknad skiss från arkitektförslaget

Klartecken för Östermalms park

En ny detaljplan ligger klar och antagen för utvecklingen av det före detta lasarettsområdet Östermalms park i Kristianstad. Nu blir det möjligt att förtäta kvarteret med 250-300 nya bostäder men också att skapa en ny park i den östra delen av centrum.

4/14/2021 9:26:16 PM

Archived

Tyck till om framtidens Kristianstad

Kristianstad kommun har sedan 2017 arbetat på ett nytt förslag till översiktsplan för Kristianstad stad. Förslaget är nu ute på en slutlig granskning innan antagande. Det innebär att du som är kommuninvånare har en sista möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

4/12/2021 11:04:50 AM

Archived

Park- och lekplatsprogrammet 2021

Nu kan boende på Möllebacken enkelt lämna in synpunkter hur grönstråken och parkerna på området ska utvecklas via ett nytt interaktivt kartverktyg.

4/1/2021 11:39:10 AM

Archived

Inga fler utökade byggrätter för kustenplanerna

Regeringens beslut om upphävandet av detaljplanen för Furuboda/Nyehusen påverkar det fortsatta arbetet med de kvarvarande planerna. Beslutet innebär att det inte längre är möjligt att genomföra planändringarna. Byggnadsnämnden har därför beslutat att avskriva planuppdraget.

3/30/2021 7:51:27 PM