Showing news in Bygga, bo och miljö.

Degebergas vatten rent

Bakterieproblemen i Degebergas vatten är åtgärdade och vattnet kan användas som vanligt igen. Det behöver inte längre kokas.

10/18/2019 10:23:51 AM