Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se arkiverade nyheter kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Archived Coronavirus covid-19. Foto: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS Coronavirus covid-19. Foto: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Coronavirus covid-19

Kristianstad kommun fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer utifrån risknivån "mycket hög risk för samhällsspridning”. Kommunen planerar för att kunna minska påverkan på samhällsviktiga verksamheter och ha uthållighet över tid.

3/19/2020 4:24:11 PM

Archived Studera till lärare med lön. Studera till lärare med lön.

Studera till lärare med lön - kombimodellen

Nu kan du som vill bli lärare studera med lön. Kristianstads kommun erbjuder åtta personer en unik chans att jobba på halvtid på högstadiet och samtidigt läsa till ämneslärare på Högskolan Kristianstad i en arbetsplatsintegrerad utbildning.

3/19/2020 1:13:32 PM

Så arbetar kommunen - från presskonferensen

Onsdagen den 18 mars bjöd kommunen in media till presskonferens för att berätta om hur vi arbetar med coronavirus och även för att svara på medias frågor.

3/19/2020 10:12:53 AM

Kommunens tre öppna förskolor stängs

Från och med måndagen den 23:e mars stängs kommunens tre öppna förskolor. Det gäller de öppna förskolorna på Näsby, Österäng och Vilan.

3/18/2020 5:56:29 PM

Archived Det gyllene snittet Det gyllene snittet

Urpremiär för övernaturlig thrillerkomedi

Tänk dig att du plötsligt byter kropp med din vän! Kulturhuset Barbackas gymnasiegrupp framför vid tre tillfällen i mars thrillerkomedin Det gyllene snittet.

Distansundervisning för gymnasieskolor

Kristianstads kommun följer regeringens rekommendationer och från och med den 18 mars kommer undervisningen på kommunens gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskola att bedrivas på distans.

3/17/2020 6:02:11 PM

Åhaga vård- och omsorgsboende Åhaga vård- och omsorgsboende

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden

Vi inför nu besöksförbud på våra vård- och omsorgsboenden för att skydda våra äldre, som är de mest sårbara för coronavirus. Boendena håller stängt för besök i första hand till och med 20 april, men beslutet kan komma att förlängas om det behövs.

3/17/2020 5:20:56 PM

Uppslag om skattepengar

Hur används dina skattepengar? På det senaste Uppslaget från Kristianstads kommun kan du se hur kommunen förra året fördelade de 6,5 miljarder kronor som det kostade att driva verksamheterna.

3/17/2020 7:49:49 AM

Våra restauranger stängs för en tid framöver

För att minska risken för smittspridning av coronavirus covid-19 och skydda våra äldre och mest sårbara kommer alla våra restauranger i omsorgsförvaltningen att från och med måndag 23 mars att stängas för en tid.

3/16/2020 2:16:37 PM

Landsbygdsfonden öppen för ansökningar

Nu är det dags att söka medel ur landsbygdsfonden igen. Fonden stöttar projekt och aktiviteter som bidrar till lokal utveckling och på så sätt uppfyller kommunens landsbygdsprogram. Sista ansökningsdag är den 30 april 2020.

3/16/2020 10:12:34 AM

Archived

Allvarliga avvikelser på ett vård- och omsorgsboende

Omsorgsförvaltningen har i sin uppföljning av ett av kommunens vård- och omsorgsboenden konstaterat så många avvikelser att det lett till att förvaltningen har gjort en anmälan om missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Sarah.

3/13/2020 2:14:06 PM

Mötesplatser stängs och senioraktiviteter ställs in

För att minska risken för smittspridning av coronavirus covid-19 och skydda våra äldre och mest sårbara kommer alla mötesplatser för seniorer att stängas för en tid. Även kommunens senioraktiviteter som arrangeras på andra platser ställs in.

3/12/2020 5:39:40 PM

Archived Kristianstads teater Kristianstads teater

Föreställningar på teatern

Det är många som hör av sig och undrar vad som gäller med föreställningarna och hur många platser det finns på teatern. Teatersalongen har 362 platser och i dagsläget ges både musikal och teater som vanligt.

3/12/2020 12:51:37 PM

Archived

Förändrat sätt när du ska återlämna hjälpmedel

Återlämning av hjälpmedel har hanterats av Rehabenheten. Från om med den 16 mars lämnar du som patient eller närstående själv tillbaka hjälpmedel till Hjälpmedelsverksamheten som finns på Estrids väg.

3/12/2020 10:48:18 AM

Archived

Vill din förening anordna sommarlovsaktiviteter?

Din förening kan bidra till ett meningsfullt sommarlov för barn och unga 6–18 år. Föreningar kan ansöka om att genomföra sommarlovsaktiviteter, i samverkan med Kristianstads kommun, under sommarlovet 2020. Nu öppnar ansökan.

3/12/2020 10:18:20 AM

Archived Karta över deltagande länder. Karta över deltagande länder.

Högskolan vill bli del i ett Europauniversitet

Högskolan Kristianstad har tillsammans med en grupp universitet i andra länder tagit det första steget mot att bilda ett Europauniversitet. Kristianstads kommun är högskolans partner i projektet som också har avsikt att bygga broar mellan läroanstalternas omgivande regioner.

3/12/2020 10:14:48 AM

Archived Det fanns många förslag om hur man skulle kunna utveckla Kristianstads stadskärna vid workshopen tillsammans med WSP. Det fanns många förslag om hur man skulle kunna utveckla Kristianstads stadskärna vid workshopen tillsammans med WSP.

Workshop för att främja en levande stadskärna

Kristianstad är en stad med god tillväxt och mycket potential. Men just nu med en stadskärna som har utmaningar. Vid workshopen i projektet "En levande stadskärna" diskuterades strategier hur Kristianstad ska agera framåt för att maxa staden.

3/11/2020 11:42:43 AM

Archived

Digilitt - digitalt projekt i vård och omsorg

Projektet Digilitt med syfte att höja den digitala kompetensen hos medarbetare inom vård och omsorg har under 2 år genomförts i omsorgsförvaltningen Kristianstads kommun. Medarbetare på Skärdalshemmet och Tätörtsvägen har deltagit i projektet.

3/11/2020 9:13:11 AM

Gatusopning våren 2020

Den 16 mars påbörjas gatusopningen av de kommunala vägarna runt om i kommunen. Det är cirka 40 mil bilväg och 20 mil gång-/cykelväg som ska sopas. Här hittar du turordningen för orterna och stadsdelarna.

3/11/2020 8:21:13 AM

Archived

Polisinsats på Söderportgymnasiet

Polis kom på tisdagseftermiddagen till Söderportgymnasiet efter ett larm om att obehöriga personer uppträdde misstänkt på skolan.

3/10/2020 4:15:43 PM