Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se äldre nyheter som är arkiverade kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Showing news in Bygga, bo och miljö.

Brandbil på övningsplatsen Brandbil på övningsplatsen

Höga halter PFAS från brandskum men spridningen är begränsad

Marken vid brandstationerna i Kristianstad och Åhus har i mätningar visat höga halter av miljöskadliga PFAS-ämnen från det brandskum som tidigare användes. Föroreningarna medför inga omedelbara hälsorisker, men åtgärder behöver göras för att hindra ämnena från att spridas vidare till grundvatten och

5/12/2021 4:25:07 PM

Webbföreläsning ventilation och solceller

De kommunala energi- och klimatrådgivarna håller webbföreläsning tisdagen den 25 maj kl. 18.00-19.45. Föreläsningen ger grundläggande kunskap dels om ventilation av småhus samt hur du skaffar en egen solcellsanläggning.

5/11/2021 8:35:12 AM

Karta över undersökningsområdet i Hammar Karta över undersökningsområdet i Hammar

Tyck till om trafikutredning Hammar

I samband med bygget av C4 shopping-området ändrades trafikflödet i Hammar. För att få en tydlig bild av hur trafikflödet fungerar idag och hur det förväntas bli efter eventuell ny bebyggelse har kommunen genomfört en trafikutredning. Du kan nu lämna synpunkter på utredningen.

5/7/2021 10:14:56 AM

Dags att nominera till miljöpriset

Vem tycker du ska tilldelas Kristianstads kommuns miljöpris 2020? Priset delas ut till den eller de som har gjort stora insatser inom miljöområdet. Nominera din kandidat till oss senast den 23 maj.

5/3/2021 5:43:34 PM

Archived Översikt över del av Barbacka Översikt över del av Barbacka

Barbackaområdet utreds inför utveckling

Barbackaområdet står inför en spännande utveckling. Men det finns också många utmaningar att lösa. Innan något kan börja byggas krävs en hel del utredning och planering. Nu finns en första förstudie att utgå ifrån.

4/22/2021 12:01:19 AM

Archived

Fultvätta inte bilen

Är du en av dem som fultvättar bilen? Om du tvättar bilen på gatan rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt ut i naturen. Välj biltvätten istället så får du både en ren bil och tar hand om vår miljö.

4/21/2021 11:54:57 AM

Archived

Internationell TV-kanal filmar Vattenrikets arbete

I går var TV-kanalen Aljazeera Media i Rinkaby för att filma Vattenrikets arbete för en livskraftig Östersjön. Biosfärkoordinator Carina Wettemark och limnolog Andreas Jezek visade en av de våtmarker som Biosfärkontoret skapat för att minska näringsläckaget ut i havet.

4/15/2021 3:44:41 PM

Archived Tecknad skiss från arkitektförslaget Tecknad skiss från arkitektförslaget

Klartecken för Östermalms park

En ny detaljplan ligger klar och antagen för utvecklingen av det före detta lasarettsområdet Östermalms park i Kristianstad. Nu blir det möjligt att förtäta kvarteret med 250-300 nya bostäder men också att skapa en ny park i den östra delen av centrum.

4/14/2021 9:26:16 PM

Archived

Tyck till om framtidens Kristianstad

Kristianstad kommun har sedan 2017 arbetat på ett nytt förslag till översiktsplan för Kristianstad stad. Förslaget är nu ute på en slutlig granskning innan antagande. Det innebär att du som är kommuninvånare har en sista möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

4/12/2021 11:04:50 AM

Archived

Inga fler utökade byggrätter för kustenplanerna

Regeringens beslut om upphävandet av detaljplanen för Furuboda/Nyehusen påverkar det fortsatta arbetet med de kvarvarande planerna. Beslutet innebär att det inte längre är möjligt att genomföra planändringarna. Byggnadsnämnden har därför beslutat att avskriva planuppdraget.

3/30/2021 7:51:27 PM

Archived

Välkommen till en informationskväll med Helgeåns vattenråd

Vill du veta mer om miljön i våra sjöar och vattendrag? Funderar du på hur vi jobbar för att förbättra vattenkvaliteten? Vill du veta vad ett vattenråd gör? Då är du varmt välkommen att delta på vår informationskväll den 31 mars kl. 18.30.

3/26/2021 8:45:44 AM

Archived

Släck för vår enda planet!

Världens största miljömanifestation, Earth Hour, sker den 27 mars kl. 20.30. Då släcker vi som en symbolhandling för ödesfrågor kring klimatet och den biologiska mångfalden.

3/26/2021 8:25:38 AM

Archived

Har du frågor om trängsel?

Vi på kommunen får ofta ta emot frågor om vad du som företagare förväntas göra för att minska trängsel och följa de nya reglerna. Här är de bästa webbsidorna att hålla koll på.

3/16/2021 3:53:39 PM

Archived

Lokal konstnär inspiration till årets planteringar

Snart planterar kommunen vårblommor runt om i innerstaden och årets tema är…

3/10/2021 6:53:23 PM

Dags att nominera till byggnadsvårdspriset

Vem tycker du ska tilldelas Kristianstads kommuns byggnadsvårdspris 2020? Priset delas ut till den eller de som har gjort insatser inom området för byggnadsvård. Nominera din kandidat senast den 15 mars.

3/10/2021 1:52:26 PM

Archived

Dags att nominera till arkitekturpriset

I år kommer Kristianstads kommun för första gången att dela ut ett arkitekturpris. – Priset kommer att ges till den eller de som gjort något extra inom arkitekturområdet i kommunen, berättar stadsarkitekt Roger Jönsson. Nu kan du nominera din kandidat.

3/10/2021 1:51:19 PM

Archived Modell av nya rättscentrum Modell av nya rättscentrum

Klart för bygge av rättscentrum

Efter många besvärliga turer har nu en detaljplan för Kristianstads nya rättscentrum antagits och vunnit laga kraft. Bygget på bangårdsområdet kan rulla igång så att rättscentrum enligt planerna kan stå klart sommaren 2024.

3/4/2021 5:49:14 PM

Archived

Elbilar – Webbföreläsning 3 mars

Antalet laddbara bilar ökar och intresset för ämnet är stort. Vill du lära dig mer om elbilar och laddning av dessa, så ska du lyssna på föreläsningen den 3 mars kl. 18.00.

3/3/2021 11:58:22 AM

Archived

Nominera din kandidat till arkitekturpriset

I år kommer Kristianstads kommun för första gången att dela ut ett arkitekturpris. – Priset kommer att ges till den eller de som gjort något extra inom arkitekturområdet i kommunen, berättar stadsarkitekt Roger Jönsson. Nu kan du nominera din kandidat.

2/22/2021 5:01:41 PM

Archived

Kontrakt klart för reningsverk

I dag signerades kontraktet som är grund för att fortsätta om- och tillbyggnadsprojektet på Kristianstads centrala reningsverk. Tekniska chefens uppdrag att ta fram lämpliga förbättringsåtgärder för projektet ligger dock kvar.

2/19/2021 2:54:35 PM