300 ovana vid naturen har fått prova på friluftsliv

Updated:Friday, November 26, 2021 11:10 AMArchived

I projektet Aktivera Mera – Friluftsliv har Kristianstads kommun arrangerat friluftsaktiviteter för att nå ut till fler som är ovana vid att vistas i naturen i samband med Friluftslivets år. Mellan april och november har 13 aktiviteter genomförts och över 300 personer har deltagit.

Samtliga av SFI-utbildningarna i kommunen har deltagit och eleverna har bland annat fått lära sig göra upp eld med tändstål, håva småkryp och öka kunskaperna om allemansrätten. Andra insatser har riktat sig till barn och familjer på Gamlegården inom After School och Urbana hembygdsgården. De har fått möjlighet att åka ut till olika närliggande naturområden för att prova olika aktiviteter. Barnen har bland annat fått tälja, prova fiske med Peshku Sportfiskeklubb och laga krabbelurer över öppen eld.

Projektet har också anordnat tre olika prova på vandringar för de som är nyfikna på friluftsliv och vandring. Tillsammans har man främst vandrat olika sträckor på nya Skåneleden, SL6 Vattenriket.

Projektet har genom sina aktiviteter kunnat öka kunskapen hos deltagarna kring natur och friluftsliv och samtidigt ökat nyfikenheten för att aktivera sig mera i naturen med allemansrätten som grund. Dessutom har aktiviteterna skapat många skratt, nyfikna frågor och ett otroligt engagemang hos både deltagare och samarbetspartners. Det finns något i naturen som för oss samman, skapar samtal och förståelse för varandra. Förhoppningsvis leder detta vidare till nya gemensamma aktiviteter.

Projektet Aktivera Mera – Friluftsliv är ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Naturum Vattenriket och med deltagande av STF, Peshku Sportfiskeklubb samt C4 Climbing.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.