Lämna förslag

Lämna dina tips och idéer till kommunens ungdomsråd om hur Kristianstad kan bli en bättre plats för barn och unga. Ungdomsrådet framför sedan dina åsikter om vad du vill ska finnas i kommunen, exempelvis en ny gunga på en lekplats, fler lampor vid en cykelväg eller arrangera en konstutställning.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.