Gå med i ungdomsrådet

Har du förslag och idéer på vad vi kan göra så att Kristianstad blir bättre för dig och dina kompisar? Engagera dig i ungdomsrådet och ta chansen att låta din röst bli hörd av politikerna.

Engagera dig i ungdomsrådet och ta chansen att låta din röst bli hörd av politikerna.
Engagera dig i ungdomsrådet och ta chansen att låta din röst bli hörd av politikerna.

Ungdomsrådet ska fungera som en länk mellan politiker och alla Kristianstads ungdomar. Ungdomsrådet kan skriva egna förslag till politikerna och tycka till om politikernas förslag (remisser).

Ungdomsrådet träffas under skoltid ungefär två gånger per termin.

Vem kan vara med?

För att gå med i ungdomsrådet behöver du fylla i en anmälan, den hittar du längre ner på sidan. Vi söker dig som är aktiv och engagerad och går på en skola i Kristianstads kommun. Du är med i skolans elevråd eller elevkår. Du går på högstadiet i årskurs 7-9 eller på gymnasiet i årskurs 1-3. Om du går på högstadiet måste din vårdnadshavare skriva under din anmälan. 

Det är ingen sista anmälningsdag utan vi tar emot nya anmälningar hela tiden.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.