Mötesplats Näsby

Mötesplatsen öppnar den 1 november i nya lokaler.  De fysiska aktiviteterna fortsätter som tidigare utomhus. Ring mötesplatsen för mer information.

Bild av två frivilliga på mötesplatsen
Bild av två frivilliga på mötesplatsen

Mötesplatsen sköts av frivilliga och beräknas att öppnas i nya lokaler på Träffpunkten den 1 november. 

Vi vill fortsätta att uppmuntra dig till att njuta av naturens årstider och vistas så mycket som möjligt utomhus.

Månadens program kan du läsa under relaterad information/ dokument.

Mötesplatser - För ett gott liv, vi finns på Facebook och Instagram

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.