Mötesplats Näsby

Vi håller Mötesplatserna fortsatt stängda. Längtar du efter att komma ut i friska luften? Vi har utomhusaktiviteter i ett begränsat deltagarantal. Vi genomför aktiviteterna på ett sätt som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring covid-19.

Bild av två frivilliga på mötesplatsen
Bild av två frivilliga på mötesplatsen

Mötesplats Näsby ligger på Hjärtebacke och hit kan du ta dig med buss 1.
Mötesplatsen sköts av frivilliga men är för närvarande stängd pågrund av CV- 19.

Vi vill fortsätta att uppmuntra dig till att njuta av naturens årstider och vistas så mycket som möjligt utomhus.

I all försiktighet, och med rådande restriktioner, vill vi erbjuda utomhusaktiviteter i mindre grupper. Aktiviteterna kan variera beroende på önskemål från dig som vill vara med. Är du intresserad? anmäl dig till Mötesplatsen på 0738-53 21 54.

Månadens program kan du läsa under relaterad information/ dokument.

Mötesplatser - För ett gott liv, vi finns på Facebook och Instagram

Restaurang Träffpunkten är tillsvidare stängd. Behöver du tillfällig matdistribution (hemleverans) medan restaurangen är stängd, så kan du kontakta Kristianstads kommuns växel 044- 13 50 00 och bli kopplad till en biståndshandläggare 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.