Mötesplats Allö

Mötesplatsen ligger ca 1 km från centrala Kristianstad.  Hit är alla välkomna för att delta i olika aktiviteter och arrangemang. Mötesplatsen är också en plats för social gemenskap. Här finns en restaurang och ett gym med flera maskiner.

centrala program nov
Teknikfika med Biblioteket

Mötesplats Allö ligger 1 km från centrum, på Allögårdens trygghetsboende, Kockumsgatan 5 B. Hit kan du ta dig med grön buss linje 3.

Vi vill fortsätta att uppmuntra dig till att njuta av naturens årstider och vistas så mycket som möjligt utomhus.
Aktiviteterna kan variera beroende på önskemål från dig som vill vara med.  Är du intresserad, vill du veta mer? Ring mötesplatsen på 044-13 55 77.

 

Entrén till mötesplatsen


 

Du hittar våra månadsprogram under relaterad information/ dokument

I restaurangen kan du äta lunch eller fika. Under relaterad information/ dokumen kan du läsa mer om omsorgernas restauranger.

Behöver du fotvård?  Janet Salas är medicinsk utbildad fotterapeut. För att beställa fotvård ring Janet på telefon:  0761-62 15 63.

Mötesplatser - För ett gott liv, vi finns på Facebook och Instagram. 

Gymmets öppettider är måndag till söndag kl. 8.00-16.00. 

 

Puffbild_biblioteket_Allö.jpg

På bibliotek kan du  läsa dagstidningen och där finns en publik dator.  

 

 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.