Kulturpris och kulturstipendium

Kristianstads kommuns kulturpris och kulturstipendium är på 50 000 kr respektive 25 000 kr och delas ut på Kulturgalan på Kulturkvarteret fredagen den 28 oktober 2022.

Föreslå 2022 års kulturpristagare och kulturstipendiat

Kristianstads kommuns kulturpris är på 50 000 kronor och tilldelas någon som har utfört värdefulla insatser på kulturens område och som är född, bosatt eller utövar sin verksamhet i kommunen. Ett kulturstipendium på 25 000 kronor delas ut till yngre, lovande kulturarbetare som är födda eller bosatta i kommunen, som bidrag till fortsatt utbildning eller annan utvecklande verksamhet.

Senast den 16 maj 2022 vill vi ha din nominering/nomineringar.

Eventuella bilagor skickas till kultur.fritid@kristianstad.se

Pris och stipendium delas ut under festlig inramning med musik, mingel och artistframträdanden på Kulturgalan på Kulturkvarteret den 28 oktober 2022.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.