Kulturpris och kulturstipendium

Kristianstads kommuns kulturpris och kulturstipendium är på 50 000 kr respektive 25 000 kr och delas ut på Kulturgalan på Kulturkvarteret fredagen den 12 november 2021.

Föreslå 2021 års kulturpristagare och kulturstipendiat

Kristianstads kommuns kulturpris är på 50 000 kronor och tilldelas någon som har utfört värdefulla insatser på kulturens område och som är född, bosatt eller utövar sin verksamhet i kommunen. Ett kulturstipendium på 25 000 kronor delas ut till yngre, lovande kulturarbetare som är födda eller bosatta i kommunen, som bidrag till fortsatt utbildning eller annan utvecklande verksamhet.

Senast den 1 juni 2021 vill vi ha din nominering/nomineringar.

Eventuella bilagor skickas till kultur.fritid@kristianstad.se

Vår plan är att pris och stipendium delas ut under festlig inramning med musik, mingel och artistframträdanden på Kulturgalan på Kulturkvarteret den 12 november 2021.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.