Ytor

Ytor är en verksamhet som ger barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sig i det offentliga rummet, utomhus, på Ytor som Kulturhuset Barbacka disponerar.

Det finns sammantaget nio ytor. Åtta ytor finns på Kulturhuset Barbackas fasad som vetter mot järnvägsstationen, och en yta, som vi kallar Gårdstavlan, finns på vår innergård. 

Just nu visas ”Fred, Frihet och Framtid” på Ytorna mot järnvägsstationen. Det är elever i årskurs 1 på C4 gymnasiet, inriktning bild och formgivning, som tagit sig an Ytorna. Genom sitt tema "Frihet, Fred och Framtid" önskar eleverna stötta Greta Thunbergs miljökamp och få fart på politiker och andra beslutsfattare.

Är du själv intresserad eller har en idé som du tycker skulle passa på ytorna?   

Våren 2020 har vi ytterligare ett elevprojekt på gång där elever från C4 gymnasiet ska jobba med tema Barnkonventionen i samband med att den blir svensk lag 2020. Projektet kommer finnas på de 8 ytorna mot järnvägsstationen men vi vill gärna ha in fler idéer och projekt så att nya konstnärliga uttryck får ta plats framöver! Har du en idé? Kontakta Torjus Wrangell – torjus.wrangell@kristianstad.se

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.