Uthyrning av lokaler

Det finns möjlighet för föreningar, skolor och organisationer att hyra Barbackas lokaler. Vi hyr dock inte ut till privatpersoner. Välkommen.

Skolor, organisationer, föreningar med fler kan hyra lokaler om verksamheten har en koppling till barn och unga.

Förfrågningar görs till Barbackas reception, 044-13 56 50, barbacka@kristianstad.se.

Hyreskostnaderna finns i taxor fastställda av kommunfullmäktige.
Se under Länkar nedan.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.