Ny utställning om livet efter barncancer

Updated:Wednesday, February 26, 2020 3:14 PMArchived

Kate Wattvils gymnasiearbete blir utställning på Kulturhuset Barbacka. Vernissage: 27 februari kl. 18.00.

Kate Wattvil
Kate Wattvil

Livet efter barncancern 

Kate Wattvil har träffat flera överlevare och nu presenterar hon deras berättelse om hur det var att leva med barncancer. 

”Jag valde detta ämne som gymnasiearbete då jag själv är en barncanceröverlevare och tycker inte att det får den uppmärksamheten den behöver. Även om 85 % överlever finns det ändå 15 % som inte gör det och det är inte acceptabelt”.

Vernissage: torsdag 27 februari kl. 18.00
Utställning: 27 februari–7 mars
Utställningslokal: Glasgången

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.