Coronavirus – Covid-19

Updated:Wednesday, September 2, 2020 8:06 PM

Läget just nu: Kulturhuset Barbacka har öppet som vanligt.

Kulturhuset Barbacka och Kristianstads kommun följer noga utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och från Region Skånes smittskydd.

Anpassningar för kursverksamheten

 • Vi har minskat maxantalet deltagare i grupperna och sett över starttiderna så att grupperna startar vid olika klockslag.
 • Möjlighet till handtvätt finns nära alla kurslokaler och handsprit finns i alla kurslokaler.
 • Vi rekommenderar medföljande personer att sprida ut sig i olika lokaler på entréplanet.

 

Förhållningsregler vid besök på Barbacka

Vi behöver tillsammans ta ett ansvar och hjälpas åt för att begränsa smittspridning, därför bör vi alla tänka på följande:

 •  Vid minsta antydan till sjukdomssymptom, stanna hemma. Detta gäller alla, såväl kursdeltagare, pedagog/ledare, personal och besökare. Meddela oss vid eventuell frånvaro.
 • Tvätta händerna noga med tvål och vatten både före och efter ditt besök.
 • Minska på handlingar som innebär närkontakt.
 • Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand.

Vi hoppas på förståelse och respekt för dessa rekommendationer.

Information om hur Kulturnyckeln gjort anpassningar på grund av covid-19 hittar du här

 

Har du frågor?

Ring eller mejla oss på barbacka@kristianstad.se eller 044-13 56 50.

Läs mer här

Information från Kristianstads kommun: 

Information från Folkhälsomyndigheten

Information från 1177.se

Information från Krisinformation.se

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.