Kulturnyckeln ställer ut

Friday, July 2, 2021 4:25 PMArchived

Med anledning av Kulturnyckelns stundande 10-års jubileum anordnades en teckningsutmaning under våren. Nu ställs resultatet ut i skyltfönstren till en tom lokal på Västra storgatan 39 i Kristianstad.

Med anledning av Kulturnyckelns stundande 10-års jubileum anordnades en teckningsutmaning under våren. Nu ställs resultatet ut i skyltfönstren till en tom lokal på Västra storgatan 39 i Kristianstad.

Drygt 600 elever i grundskolan och grundsärskolan antog utmaningen att teckna sig själva under tiden som de upplever eller utövar kultur. Resultatet blev spretigt, färgglatt och fyllt av olika typer av kultur. Några elever har ritat sig själva på scen medan andra målar graffiti eller läser.

- Vi blev överväldigade över responsen och det har varit fantastiskt att se och läsa om elevernas upplevelse av kultur, vilka känslor som skapas och hur viktigt det är, säger Karin Haskå, samordnare för Kulturnyckeln.

Du hittar fönstren mitt i centrala Kristianstad.

 

Utställningen visar just nu drygt hälften av alla teckningar som kom in tillsammans med information om Kulturnyckeln och teckningsutmaningen. Det är trångt och allt fick inte plats, därför kommer teckningarna att bytas ut under vecka 30. Förhoppningen är att öka medvetenheten om Kulturnyckeln bland medborgarna i Kristianstad.

- Det är en väldigt stor tillgång för barn och unga i Kristianstad att Kulturnyckeln finns, säger Karin Haskå. Det innebär att alla får möjlighet att se professionellt producerad kultur och prova på att skapa själva inom många olika kulturformer under skoltid. Det kan låta som en självklarhet men i flera kommuner finns det inga strategier för det här och ansvaret hamnar på lärarna och ofta deras eget intresse för kultur. Genom Kulturnyckeln får vi en likvärdighet där alla, oavsett bakgrund eller tidigare intressen, får tillgång till kultur.

Kulturnyckeln fick sin nuvarande form läsåret 2011-2012 vilket innebär att den nu, det kommande läsåret 2021-2022, fyller 10 år. Genom Kulturnyckeln har ca 13 000 barn och elever fått tillgång till professionellt producerad kultur varje år. Både kommunala och fristående skolor är inkluderade och eleverna får både upplevelser och eget skapande medan lärare och personal på skolorna erbjuds kompetensutveckling. I utställningen kan ni läsa minnen från några av dem som arbetat med eller mött Kulturnyckeln via sitt arbete under flera år. Cecilia Johnfors, lärare i lågstadiet, säger till exempel:

- Jag har många fina minnen med Kulturnyckeln. Ett roligt minne är när vi har haft Upptäck teatern för åk 3. Det är en fantastisk möjlighet för eleverna att få besöka Kristianstads vackra teater, få komma upp på scenen och känna på hur det är att uppträda med kostym, ljud och ljus. Hela klassen fick vid ett tillfälle åka till Malmö Opera och se föreställningen Billy Elliot. Det var en fantastisk upplevelse. Det är inte alla elever som har möjligheten att besöka en sådan stor och tekniskt avancerad scen.

Kulturnyckeln grundar sig på läroplanernas och skolplanens intentioner om kultur i förskola och skola. Den innebär en likvärdig möjlighet för alla barn och elever att ta del av kultur i förskolan/skolan och bidrar till en ökad måluppfyllelse. I Kristianstads kommuns satsning Framgångsrik undervisning betonas vikten av en undervisning som leder till ett ökat lärande för barn och elever. Genom att aktivt ta del av Kulturnyckelns olika program och se det som en del av undervisningen bidrar förskolan och skolan till att barn och elever använder och tar del av många olika uttrycksformer.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.