Teaterkurser

Vi erbjuder kurser i teaterträning för barn och ungdomar mellan 7–19 år. Grupperna arbetar med teaterträning där dramaövningar, lek och improvisation är viktiga delar oavsett ålder.

Vi erbjuder kurser i teaterträning för barn och ungdomar mellan 7–19 år. När du anmäler dig till en teaterkurs gäller anmälan för ett helt läsår, alltså både höst- och vårtermin. Grupperna arbetar med teaterträning där dramaövningar, lek och improvisation är viktiga delar oavsett ålder. Teaterträningen fördjupas med skådespelarövningar i takt med ålder och erfarenhet hos deltagarna. Grupperna arbetar med föreställning som mål och uppspel sker på våren. Viktigast av allt oavsett ålder är att varje deltagare ska känna sig sedd och lyssnad på och att glädjen att skapa teater tillsammans i grupp alltid ska komma i första hand.

Anmälan till teaterträning hösten 2020 läggs ut på hemsidan under augusti månad.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.