Teaterkurser

Här kan du se vilka teaterkurser som Kulturhuset Barbacka erbjuder under hösten 2020. Kursanmälan öppnar måndag 17 augusti kl. 09.00.

Vi erbjuder kurser i teaterträning för barn och ungdomar från årskurs 2 till och med gymnasiet. Grupperna arbetar med teaterträning där dramaövningar, lek och improvisation är viktiga delar oavsett ålder.

Till Barbackas teatergrupper anmäler du dig för ett helt läsår, alltså både höst och vårtermin. Du teatertränar i grupp en gång i veckan och grupperna är åldersindelade.

I alla åldrar är dramaövningar, lek och improvisation en viktig grund. Teaterträningen fördjupas med skådespelarövningar i takt med stigande ålder och erfarenhet hos deltagarna.

I de yngre åldrarna läggs stor vikt vid det egna skapandet och våra föreställningar improviseras fram eller skapas utifrån ett tema. När deltagarna går i högstadiet och gymnasiet arbetar vi mer med text och tar oss så småningom an ett färdigt manus. Teaterträningen blir mer produktionsinriktad och ungdomarna får en ökad förståelse för en teaterproduktions alla delar.

Viktigast av allt, oavsett ålder är att varje deltagare ska känna sig sedd och lyssnad på och att glädjen att skapa teater tillsammans i grupp alltid ska komma i första hand.

Detta är våra teatergrupper  

Åk 2-3
Tid: måndagar 16.30-18.00 
Ledare: Konrad Holmqvist          
Pris: 520 kr Deltagare från annan kommun 730 kr

*Åk 3-5 
Tid: Tisdagar 16.30-18.00
Ledare: Kalle Olofsson & Karla Bergman      
Pris: 520 kr Deltagare från annan kommun 730 kr

Åk 4-5
Tid: Tisdagar 18.30-20.00
Ledare: Linnéa Waldemarsson & Ellen Bengtsson                         
Pris: 520 kr Deltagare från annan kommun 730 kr

*Åk 5-6
Tid: Tordagar 16.30-18.00
Ledare: Lotta Copcutt                
520 kr Deltagare från annan kommun 730 kr

*Åk 6-7
Tid: Onsdagar 16.30-18.00
Ledare: Lottie Hüllert                 
Pris: 520 kr Deltagare från annan kommun 730 kr

*Åk 6-7
Tid: Torsdagar 18.30-20.00
Ledare: Lotta Copcutt                
Pris: 520 kr Deltagare från annan kommun 730 kr

*Åk 8
Tid: Onsdagar 18.30-20.30
Ledare: Lottie Hüllert 
Pris: 650 kr Deltagare från annan kommun 910 kr

Åk 9-gymnasiet
Tid: Måndagar 18.30-20.30
Ledare: Konrad Holmqvist                 
Pris: 650 kr Deltagare från annan kommun 910 kr

 

Viktig information:

Vill du börja i en teatergrupp anmäler du dig till den grupp du önskar gå i. Anmälan öppnar måndag 17 augusti kl. 09.00.

OBS! Grupper markerade med * har i stort sett fullt antal deltagare eftersom de på grund av Covid 19 fortsätter vårens oavslutade pjäsarbete. Är du intresserad av att börja teaterträna, men åldersmässigt inte passar i någon av grupperna utan stjärnmarkering kan du ändå anmäla dig. Anmäl dig då via länken till den grupp du önskar gå i. Du hamnar på reservplats, vi vet att du är intresserad och jobbar för att du så snart som möjligt kan få börja teaterträna.

 

Övrigt bra att veta:

Hösten innefattar 12 träffar och vårterminen 15 träffar. Alla grupper arbetar med ett uppspel eller en föreställning som mål. Detta läsår sker föreställningar både på höstterminen och vårterminen. Något extra repetitionstillfälle kan tillkomma i samband med det. Deltagaravgiften betalas terminsvis och är högre på våren pga fler kurstillfällen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.