Teaterträning

Här kan du läsa om vår teaterträning. Nästa tillfälle för anmälan är hösten 2022

Kulturhuset Barbacka erbjuder teaterträning för barn och ungdomar mellan 9 och 19 år. Du anmäler dig för ett helt läsår, alltså behåller du din plats även under vårterminen. Grupperna är uppdelade efter ålder och vi ses en gång i veckan, bortsett från lovveckorna. 

Så här funkar Barbackas teaterträning

Hösten ägnas till stor del åt att arbeta ihop gruppen och skapa trygghet. Teaterlek, improvisation, att skapa medvetenhet om scenen, att våga ta plats både i grupp och på scen står i fokus. Plantering, att vi påbörjar vårens pjäsarbete redan här sker på olika sätt och olika tidigt beroende på ålder och grupp.

Våren ägnas främst åt det arbete som ska leda till någon form av uppspel. Störst fokus läggs på processen, inte den färdiga föreställningen. Tillsammans leker, undersöker, skapar och tränar vi oss fram till målet som är vårens uppspel.

Viktigast av allt, oavsett ålder, är att varje deltagare ska känna sig sedd och lyssnad på och att glädjen att skapa teater tillsammans i grupp alltid ska komma i första hand.

Detta gör vi i de olika grupperna

Årskurs 3–6: Här arbetar vi med improvisation, lek och teaterövningar med fokus på det egna skapandet. Vi utgår från barnens idéer, från en berättelse eller ett tema och jobbar tillsammans fram en pjäs.

Årskurs 7–8: Här arbetar vi med improvisation, utvecklar samarbetet på scen, börjar prova kortare texter och skapar tillsammans en föreställning utifrån en idé, ett tema eller i collageform.

Årskurs 9–gymnasiet: Här arbetar vi med manus och rollarbete i fokus. Deltagarna får utveckla sitt skådespeleri och de får inblick i arbetet som sker med ett manus, från text till färdig föreställning.

 

Våra olika grupper våren 2022

Antal tillfällen: 14
Start: vecka 3

ÅRSKURS 3-4

Tid: måndagar 16.30-18.00
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris våren 2022: 630 kr (deltagare från annan kommun 1000 kr)
Teaterpedagog: Lottie Hûllert


ÅRSKURS 4-6

Tid: tisdagar 16.30-18.00
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris våren 2022: 630 kr (deltagare från annan kommun 1000 kr)
Teaterpedagog: Konrad Holmqvist


ÅRSKURS 5-6

Tid: tisdagar 18.30-20.00
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris våren 2022: 630 kr (deltagare från annan kommun 1000 kr)
Teaterpedagog: Konrad Holmqvist


ÅRSKURS 5-6

Tid: torsdagar 16.30-18.00
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris våren 2022: 630 kr (deltagare från annan kommun 1000 kr)
Teaterpedagog: Linnéa Waldemarson


ÅRSKURS 7-8

Tid: måndagar 18.30-20.30
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 840 kr (deltagare från annan kommun 1340 kr)
Teaterpedagog: Lottie Hûllert


ÅRSKURS 7-8

Tid: torsdagar 18.30-20.30
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 840 kr (deltagare från annan kommun 1340 kr)
Teaterpedagog: Angelika Roos


ÅRSKURS 9–gymnasiet

Tid: onsdagar 16.30-18.30
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 840 kr (deltagare från annan kommun 1340 kr)
Teaterpedagog: Lotta Copcutt


ÅRSKURS 9–gymnasiet

Tid: onsdagar 18.45-20.45
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 840 kr (deltagare från annan kommun 1340 kr)
Teaterpedagog: Nina Olsson

 

Common questions

  • Kan jag avbryta kursen och få pengarna tillbaka?

   Anmälan är bindande och ingen reducering eller återbetalning av kursavgiften medges vid avhopp under kursens gång. Skulle du däremot skada dig eller drabbas av sjukdom som gör det omöjligt för dig att slutföra terminen, återbetalas delar av kursavgiften. Detta ska kunna styrkas med ett läkarintyg.

  • Vilka anpassningar har ni gjort i teaterverksamheten?

   • Vi undviker, där det är möjligt, övningar som innebär närkontakt mellan pedagog och deltagare.
   • Handdesinfektion finns utplacerat både i lokalerna och utanför.
   • Vi desinficerar regelbundet material i lokalerna.
   • Grupperna har olika start- och sluttider för att minska fysiska möten.
   • Pedagoger påminner om att tvätta händerna före och efter träffen.
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.