Kurser inom dans, teater och bild

Kulturhuset Barbacka erbjuder kurser i dans, teater och bild. Tillsammans med Musikskolan Kristianstad, som har ett utbud inom musik, sång och musikal erbjuder vi barn och ungdomar en bred kulturpedagogisk verksamhet på deras fritid.

DANS

Till Barbackas dansgrupper anmäler du dig till en termin i taget. Vi har ett brett utbud inom olika dansstilar (jazz, street, balett, barndans med flera) och ett åldersspann från 4 till 25 år. Fokus i kurserna ligger på dansglädje och samspel, varje deltagare ska känna sig sedd och lyssnad på.  

TEATER

Till våra teatergrupper anmäler du dig för ett helt läsår, alltså både höst och vårtermin. Grupperna är åldersindelade från årskurs 2 till och med gymnasiet. I alla åldrar är dramaövningar, lek och improvisation en viktig grund.

BILD

Vår bildkurs kallas för Ateljé Sture och vänder sig till ungdomar från 13 år. Vi anpassar kursen utifrån varje individ så den fungerar bra för de som behöver lite extra stöd eller som kanske vill men har lite svårt för sociala sammanhang. 

 

Bra att veta om kurserna 

Barbackas kurser startar vecka 36, med undantag för bildkursen som startar vecka 37. Mer detaljer finns att läsa under varje kursbeskrivning. Vid för lågt deltagarantal kan kurser inte starta. Ibland är en kurs mycket populär. Vi tillämpar då ett kösystem. Du som anmält dig kommer då att informeras om detta. Generellt sker inget intag efter tredje kurstillfället. Efter första tillfället debiteras full avgift. Syskonrabatt finns. Deltagare från annan kommun betalar högre avgift. Info om denna finns vid varje kursbeskrivning.

Om kurstillfällen ställs in på grund av sjukdom ersätts deltagaren med nytt kurstillfälle. Samtliga kurser bokas via Kulturhuset Barbackas hemsida. Välj kurser och se bokningsinformation för respektive kurs.

Anpassningar för minskad smittspridning

  • Vi har minskat maxantalet deltagare i grupperna och sett över starttiderna så att grupperna startar vid olika klockslag.
  • Möjlighet till handtvätt finns nära alla kurslokaler och handsprit finns i alla kurslokaler.
  • Vi rekommenderar medföljande personer att sprida ut sig i olika lokaler på entréplanet.

 

Hör av dig till receptionen om du har några frågor. 

Har du inte råd med kursavgiften? Läs mer under relaterade Dokument.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.