Nytt boknings- och bidragssystem

Under 2021 byter kultur- och fritidsförvaltningen successivt boknings- och bidragssystem.

Det berör alla föreningar, företag och privatpersoner som på ett eller annat sätt är i kontakt med vår förvaltning för att söka bidrag inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde och/eller boka tider på kommunala fritids- och idrottsanläggningar.

Det är ett stort och tidskrävande arbete, där vi är tacksamma för att få den hjälp vi efterfrågar. I ett första läge byter vi bokningsdelen, vilket sker 1 mars.

För dig som bokar kommunala fritids- och idrottsanläggningar– byte 1 mars

Nuvarande bokningssystem FRI avslutas enligt planen sista februari och 1 mars övergår vi till det nya systemet Rbok. Vi behöver din hjälp, oavsett om du är privatperson eller företräder en förening eller företag. Vi vill att ni hjälper oss att registrera er. På så sätt underlättar det mycket, i den tidskrävande uppgiften att föra över alla bokningar i ett nytt system. Tanken är att Rbok ska vara självlärande, genom att det finns korta filmer för varje del som man som kund kan ta del av. Det rekommenderar vi att ni använder er av i första hand. Men självklart är ni också välkomna att ställa frågor till oss.

Det är endast firmatecknare/ordförande i föreningen som kan göra registreringen och godkänna den.

Internet Explorer fungerar dåligt med Rbok så välj istället till exempel någon av följande webbläsare; Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.  

För dig som söker bidrag – byte senare under våren/sommaren

När det gäller bidragsansökningar sker det idag på blankett eller digitalt. Om din förening ansöker digitalt sker det idag genom systemet FRI, för alla bidrag. Undantaget är kommunalt aktivitetsstöd, som föreningar ansöker om via systemet Aktivitetskort på Nätet. Rbok ersätter både FRI och Aktivitetskort på Nätet. Exakt tidpunkt för införandet är inte klart, men målsättningen är under vår/sommar 2021.

Vi har en förhoppning om att Rbok ska förenkla kontakten mellan våra medborgare (föreningar, företag och privatpersoner) och kultur- och fritidsförvaltningen.

Den här sidan uppdateras med aktuell information, under hela införandeprocessen.

Har ni frågor, kontakta Henrik eller Robin.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.