Hälsoträdgården

Alla är välkomna till Hälsoträdgården i Tivoliparken. Det är en unik mötesplats för alla åldrar med en stor trädgård och ett växthus med ett orangeri. Trädgården är en läkande miljö, en aktivitets- och arbetsplats men också ett intressant och spännande besöksmål.

Tekniska förvaltningen har hand om utvecklingen och samordningen i trädgården. Projektledare och trädgårdsmästare i Hälsoträdgården är Hermine Wendt Linder. Skötseln utförs tillsammans med grupper, föreningar och allmänhet som är engagerad i trädgården under ledning av trädgårdsmästaren. Under vardagar och när olika grupper har aktiviteter i Hälsoträdgården är det bara att gå in i växthuset, se sig omkring eller sätta sig ned en stund. Själva trädgården är alltid öppen för besök. Det finns ingen servering i Hälsoträdgården.

Ett 50-tal personer deltar i organiserad verksamhet i trädgården. Idag är det bara de föreningar och organisationer som ingår i samverkansrådet som får boka lokalerna, för att lokalerna i största möjliga mån ska vara tillgängliga för allmänheten. Samverkansgruppens medlemmar gör sina bokningar genom trädgårdsmästaren. Under dagtid är alla välkomna och sätta sig ute trädgården eller inne i växthuset!

Öppen trädgård

[INSTÄLLT TILLS VIDARE] Den öppna trädgården är vanligtvis öppen för alla som vill delta i det praktiska trädgårdsarbetet, umgås med andra trädgårdsintresserade och njuta en stund i trädgården. Vi brukar börja med att fika tillsammans till självkostnadspris. Därefter berättar trädgårdsmästaren vad som är aktuellt att göra i trädgården och alla hjälper till efter sin förmåga.  Ta på oömma kläder, glatt humör och kom förbi!

Programverksamhet 2020

 • Pladder i rabatten - en mötesplats för seniorer
  Vi presenterar i år ett digitalt program som innehåller inspirerande trädgårdsföreläsningar, musikinslag och skön sommargympa på tema rörelse och balans. Varje onsdag i juli sänder vi
  film på kristianstad.se - här kan du läsa mer och se datum för Pladder i rabatten.

Alla övriga aktiviteter och arrangemang i Hälsoträdgården är inställda tills vidare p.g.a. den rådande corona-pandemin. Läs mer om hur kommunens övriga verksamheter påverkas.

Common questions

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.