Naturkartan - hitta ut till friluftslivet

Med hjälp av Naturkartan hittar du information om markerade leder, friluftsområden, badplatser och friluftsanordningar och andra spännande gröna besöksmål. Naturkartan innehåller inspirerande friluftsguider och finns både som webbplats och som app till smarta telefoner.

Kjugekull
Kjugekull

Du kan söka efter det du är specifikt intresserad av, exempelvis kanot, närmaste rastplats eller markerade leder och lätt överblicka det som finns i ditt närområde. Men några klick i din mobil får du bilder och korta texter som guidar till fina friluftsupplevelser i kommunen.

På kartan och i listor markeras naturreservaten med en grön symbol med vit stjärna. Friluftsområden har en grön symbol med en vit gran. Övriga platser i området, till exempel parkeringsplatser, utsiktsplatser eller rastplatser markeras med specifika symboler.

I sökfunktionen kan du hitta områden utifrån vilken service och tillgänglighet du önskar. Du kan exempelvis söka på rastplats och att det ska finnas en toalett i närheten. Du kan också söka efter ett specifikt område med hjälp av fritextsökning.

På kartan ser du din egen position och de platser du har sökt fram. Om du inte har gjort någon sökning visas alla platser i hela kommunen. Klicka på en symbol för att få fram mer information.

Var finns Naturkartan?

Antingen går du in på webbsidan Naturkartan, eller laddar ner appen till din telefon.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.