Tosteberga ängar.

Beläget längs den nordligaste delen av kommunens kuststräcka kan besökaren blick ut över Skånes enda skärgård när de besöker Tosteberga ängar.

Naturen består av flacka, steniga betesmarker med mycket rik flora och fågelliv.

Servive

  • Toalett
  • Parkering, 25 platser för bil och +1 plats för buss
  • Rastplats
  • Markerade strövstigar, två strövstigar 1,1 km och 2,5 km
  • Informationstavla

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.