Sånnarna

Sånnarna består av sandiga markerna väster om Åhus och de har brukats av oss människor åtminstone sedan bronsåldern. Vid Utemuseum Sånnarna kan man uppleva en bit av ett levande kulturlandskap.

Här finns en liten parkering, en grillplats, information om sandmarkernas höga värden och en demonstrationsodling som i miniatyrformat visar hur markerna kring Åhus och Ripa kan ha brukats genom vandrande åkerbruk ända fram till mitten av 1900-talet. Genom området löper Skåneleden och också Sånnastigen, som liksom Skåneleden leder in/ut till/från Åhus.

Service

  • Parkering, 5 platser
  • Rastplats, bord och bänkar, grill
  • Markerad strövstig, 4,6 km
  • Informationstavla

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.