Pulken

Pulkens naturreservat består av naturliga fodermarker mellan Graften och Helgeås huvudfåra samt en del ohävdad våtmark.

Massro av tranor rastar i Pulken
Massor av tranor rastar här under mars och april

Största delen är under högvattennivå och är regelbundet översvämmat. Här finns ett rikt fågelliv och värdefull flora. Området har sin höjdpunkt som friluftsområde i mars/april varje år då tranorna besöker området och drar stora mängder besökare.

Här finns en markväg som leder till det handikappanpassade fågeltornet som också innehåller en utställning. Under tranornas besök rustas området under ledning av Biosfärområdet Vattenriket.

Det planeras för en brygga vid Graften som ska bemannas under transäsongen.

Service

  • Toalett, 1 handikapptoalett
  • Parkering, 4 bilplatser +1 för buss, under säsong 120 st extra på fältet bredvid, 2  handikapparkeringar,
  • Rastplats
  • Informationstavla

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Pulken 345x.jpg

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.