Mosslunda

Mosslunda, även ibland kallat Vä utmark, är en mycket speciell miljö i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Den gamla utmarken söder om Vä har en unik flora och bland annat har många olika orkidéarter påträffats.

Långt gångna soptippsplaner stoppades och området blev istället riksintresse och våren 2018 även naturreservat och således räddades ett gammalt kulturlandskap. Hela området består av betesmark men rastplatsen ligger utanför vid parkeringen.

Kålfjäril på Mosslunda fält

Fjäril på Mosslunda fält

 

Service

  • Parkering, 10 platser
  • Rastplats
  • Markerade strövstigar, två stigar 2,5 km som går genom kohagar
  • Informationstavla

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.