Isternäset och Lillö

Isternäsets naturreservat är tillsammans med Lillö en över 100 hektar stor betad strandäng som breder ut sig mellan Kristianstad och Araslövssjön.

Lillö borg
Lillö borg

Reservatet gränsar till Näsby fälts och Årummets naturreservat och bildar ett stort sammanhängande område med våtmarksmiljöer som tillsammans bjuder på goda vandrings-, utflykts- och fågelskådarmöjligheter.

Vid Lillöborgen finns bord och bänkar. Lillöborgen är en av Vattenrikets besöksplatser.

Den mycket populära Linnérundan (6 km) med tre fågeltorn och 15 platser beskrivna i ljudfiler tillgängliga via QR-koder, har start och mål vid naturum och går genom området.

Skåneleden SL6 passerar också genom området.

Tillgängligheten utanför stigarna begränsas av restriktioner, stängsel och översvämningar. Detta är ett statligt naturreservat som förvaltas av kommunen.

Lillöområdet är en av Vattenrikets besöksplatser.

Två kvinnor blickar ut över landskapet.


Service

  • Toalett
  • Parkering, 20 platser
  • Rastplats
  • Markerad strövstig, Linnérundan 6 km
  • Informationstavlor
  • Fågeltorn
  • Ljudfiler

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.