Horna Sandar och Horna Grushåla

Horna Sandar och Horna Grushåla är en del av de områden som omringar Åhus och numera binds samman av Skåneleden.

Ett område, bestående av sandhed och sandstäpp, som är viktigt för lokalbefolkningen med sitt tätortsnära läge men besökare till naturreservatet passerar främst genom området utan att uppehålla sig här.

Service

  • Informationstavla

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.