Hercules

Herculesområdet utanför Viby, 6 km söder om Kristianstad, bjuder på ett mycket varierande landskap med öppna ängar, vidsträckta vassar, videsnår och spännande dammiljöer.

Vy från fågeltornet
Vy från fågeltornet

Området är naturreservat och den markerade stigen från parkeringsplatsen passerar flera platser där man fortfarande kan se spår från det gamla bondelandskapet. 

Skåneleden och Sydostleden passerar området som lockar med fågeltorn och stor artrikedom. 

Service

  • Parkering, 6 platser samt 1 bussparkering
  • Rastplats
  • Markerad strövstig, 3,2 km
  • Informationsskylt
  • Utemuseum 

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.