Fjälkinge backe

Fjälkinge backe höjer sig cirka 100 meter över den omgivande Kristianstadslätten. Från toppen har man en storslagen utsikt och här finns även ett utkikstorn.

Utsikt från Fjälkinge backe
Utsikt från Fjälkinge backe

Fjälkinge backe ligger i anslutning till tätorten Fjälkinge och består av tall och blandskog samt omfattade betesmarker i den södra delen.

Den Agneanska utsikten av Agne Johansson
Den Agneanska utsikten av Agne Johansson
Tornet på Fjälkinge backe
Tornet på Fjälkinge backe

 

Service

  • Toalett
  • Parkering, 12 platser 
  • Rastplats, bord och bänkar
  • Markerad strövstig, 3,3 km
  • Utsiktstorn

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.