Balsberget

Balsberget är en närmare hundra meter hög skogsklädd urbergshöjd mindre än en mil norr om Kristianstad.

Utsikt från Balsberget
Utsikt från Balsberget

Från toppen har man en milsvid utsikt över det omgivande landskapet med Råbelövssjön i öster och hela Kristianstadsslätten i söder. Området är till största del naturreservat och här finns varierande skogsmiljöer med stora bokar, stenblock och urskogsliknande stråk av ek och tall på magra hällmarker. Floran är rik och en av Skånes största grottor, Balsbergsgrottan, ligger på Balsbergets sluttning.

Skogen på Balsberget

Service

  • Toaletter
  • Parkering, 35 platser
  • Grillplats
  • Rastplatser
  • Markerade strövstigar, tre olika mellan 2,2 och 4,5 km 
  • Informationstavla

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.