Årummet

Området, som bara ligger några hundra meter från Kristianstads centralstation, består till stor del av våtmark och det stadsnära läget gör det till en stor tillgång för friluftslivet.

Naturum Vattenriket
Naturum Vattenriket

I området ligger naturum med utställningar, evenemang och service såsom parkering (närmare 400), handikapparkering (10 st), toaletter, café och restaurang.

Här finns också Skåneleden tillgänglighetsanpassade Tivolirundan och Linnérundan (6 km), mångfaldsrundan, Årumsspången med gömsle, Kanalhusspången, en håvningsbrygga, flera rastplatser varav en med grill samt parkeringsplats.

Området förknippas liksom andra närliggande område med betydelse för friluftslivet med naturum och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. I området ligger utemuseum Kanalhuset, ett uteklassrum och en fiskebrygga.

Service

  • Toalett
  • Parkering
  • Rastplats
  • Grillplats
  • Markerade strövstigar
  • Informationstavla
Kvinna lutar sig framåt och fotograferar med mobiltelefon.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.