Prästaskogen

Inom Boverkets satsning på ”Gröna städer” har kommunen utvecklat ett centralt tidigare otillgängligt skogsområde till en rekreationsyta med olika ekosystemtjänster i fokus.

I utvecklingen av området har kringliggande barn/ungas behov av natur och friluftsliv varit vägledande och har bland annat påverkat hur områdets nya entréer förlagts i nära anslutning till närliggande skolor/förskolor.

Sittytor, markerade strövstigar och informationstavlor finns i området.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.