Maltesholms slottspark

Slott med slottspark på Linderödsåsens sluttning söder om Tollarp. Parken hålls öppen för allmänheten dagtid och ibland anordnas olika evenemang.

Parken är utformad i både fransk och engelsk stil under 1700- och 1800-talen. De äldsta delarna är 370 år gamla och i parken och ekonomibyggnader sker utställningar och publika arrangemang.

Upp till slottet leder den imponerande Höge väg som byggdes i slutet av 1700-talet och är en turistattraktion tillsammans med slottet och parken. Nedanför slottet finns ett naturreservat med gammal bokskog som har höga naturvärden. Här finns dock inga markerade stigar men väl övergång över stenmuren in i området från parkeringen (20-30 st) där det även finns informationsskylt.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.