Kjugekull

Strövområde som är internationellt känt för bouldering, sin vackra och varierande natur och hänförande utsiktspunkter.

två personer och en hund promenerar längs en stig på Kjugekull med utsikt över sjön

Området är en urbergsrest med kuperad och storblockig terräng, delvis skogbevuxen och delvis med betesmarker, som innehåller utemuseum (Regionmuseet), rastplats, två strövstigar och parkering, vid arrangemang nyttjas även närliggande fält. Här anordnas evenemang såsom midsommarfirande och spökrundor vid Halloween.

Bouldering på Kjugekull
Kjugekull  är ett paradis för klättrare
Det finns många blåsippor längs stigarna på Kjugekull
Det finns många blåsippor längs stigarna på Kjugekull

En hembygdsgård innehållande café och museum brann ner 19/7 2020 men en ny hembygdsgård invigdes april 2022.

Delar av området är naturreservat som vid kartläggningen är under överklagan. Så kallade C-föreskrifter gäller dock i det område som klassats som naturreservat. Området är besökt året runt.

Service

  • Toalett
  • Parkering, två med 50 platser. Handikapparkering finns vid caféet.
  • Markerad strövstigar, två olika 0,9 km och  3,1 km
  • Rastplats
  • Café
  • Utemuseum

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.