Karpalundsdammarna

Karpalundsdammarna som ligger söder om Vinnö är en gammal industrirest som nu blivit hemvist för flera arter fåglar.

Dammarna är omgärdade av vass och snår av vide och fläder. Ett av Vattenrikets besöksmål och ett fint område för fågelskådning med gömsle och plattform för att komma riktigt nära. Ett klippt grässtråk leder från parkeringen till dammarna.

Service

  • Parkering, 10-15 st
  • Markerad strövstig
  • Gömsle

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.